Vision Zero

Hvad er Vision Zero?

Vision Zero er en forebyggelseskultur som handler om at skabe et mindset og kultur i virksomhederne, der fokuserer på at forebygge ulykker og fremme sundhed og trivsel. Processen med at få integreret forebyggelsen i hverdagen er helt afgørende for at nå i mål med strategien.

Vison Zero er igangsat af International Social Security Association (ISSA). Joblife a/s er, ligesom det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), Vision Zero partner og har godkendte Vision Zero instruktører, hvilket vi er blevet på baggrund af mangeårige erfaringer som rådgiver indenfor sikkerhedskultur, som vi kan bringe i spil i forbindelse med Vision Zero-konceptet.
Tilgangen til aktiviteter i arbejdet med Vision Zero er meget fleksibel og skal tilpasse virksomheden behov og muligheder. Derved sikres et maksimalt udbytte og understøttelse af virksomheden prioriteter i arbejdsmiljøsarbejdet.

Vision Zero partner

Forhold, der fremmer Vision Zero-strategien

Der er 4 forhold, der fremmer en Vision Zero-strategi:

 1. Engagement: Både ledere og medarbejdere er engagerede og forpligtede på at efterleve den fælles vision om at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø.
 2. Kommunikation: Visionen skal fortælles på en måde, så det giver mening for alle på arbejdspladsen og samtidig er en naturlig del af hverdagen.
 3. Kultur: Medarbejderne mærker, at lederne prioriterer sikkerhed, sundhed og trivsel i hverdagen – også når det går stærkt. Alle er involveret og engageret i beslutninger vedrørende arbejdsmiljøforhold
 4. Læring: Man dækker ikke over fejl, men kan være åben og derved lære af det skete. Fokus lægges på dét, der går godt – med andre ord er den Psykologiske Sikkerhed høj.

Vision Zero-konceptet indeholder en guide, der kan afdække forebyggelseskulturen med udgangspunkt i 7 gyldne regler, som Vision Zero bygger på. Der er også udarbejder særlig uddannelsesmateriale, som godkendte Vision Zero instruktører kan anvende.

De 7 gyldne regler:

 • Tag lederskab og vis engagement
 • Identificer trusler og kontroller risici
 • Definer målsætninger og formuler strategi
 • Skab en sikker og sund HS struktur og vær velorganiseret
 • Sikre sikkerhed og sundhed i maskiner, udstyr og arbejdspladser
 • Opgrader kvalifikationer og udvikle kompetencer
 • Invester i mennesker og motiver gennem involvering

Sunde og sikre arbejdspladser er ikke kun en gevinst for den enkelte medarbejder men også en økonomisk genvist for virksomheden. Erfaringer viser, at man får sin investering over to gange retur, hvis der er fokus på at skabe en god funktionel kultur.

Vision Zero

I Joblife tilbyder vi Vision Zero ud fra følgende trin:

Trin 1:
Kortlægning af virksomhedens sikkerhedskultur på baggrund af tilpassede værktøjer fra Vision Zero.

Trin 2:
Samling og analyse af de indkomne resultater fra kortlægningen udmøntet i en konkret handlingsplan på kort og lang sigt.

Trin 3:
Effektuering af handlingsplanen igennem konkrete indsatser. Joblife tilbyder en bred pallette af effektfulde metoder og løsninger indenfor arbejdsmiljø generelt og specifikt.

Trin 4:
Evaluering og justering af indsatserne ud fra målinger og dialog.

Vi er partner i Vision Zero og har registrerede undervisere, der er klar til at hjælpe med at få sat fokus på sikkerhed, sundhed og trivsel.

Læs mere om Vision Zero i vores informationsbrochure.

Læs mere om vores partnerskab i Vision Zero på nyhedssiden

Generel information om Vision Zero

Hvad er Vision Zero?

Vision Zero er en forebyggelseskultur som handler om at skabe et mindset og kultur i virksomhederne, der fokuserer på at forebygge ulykker og fremme sundhed og trivsel

Hvad indeholder de 7 gyldne regler?

Tag lederskab og vis engagement Identificer trusler og kontroller risici Definer målsætninger og formuler strategi Skab en sikker og sund HS struktur og vær velorganiseret Sikre sikkerhed og sundhed i maskiner, udstyr og arbejdspladser Opgrader kvalifikationer og udvikle kompetencer Invester i mennesker og motiver gennem involvering

Vision Zero - arbejdsmiljø

Vision Zero = at arbejde hen mod nul arbejdsulykker og dermed også et bedre arbejdsmiljø

Hvordan arbejder man med Vision Zero på arbejdspladsen?

Trin 1: Kortlægning af virksomhedens sikkerhedskultur Trin 2: Samling og analyse af de indkomne resultater fra kortlægningen Trin 3: Effektuering af handlingsplanen igennem konkrete indsatser Trin 4: Evaluering og justering af indsatserne ud fra målinger og dialog

Er Joblife partner i Vision Zero?

Ja - vi har registrerede undervisere, der er klar til at hjælpe med at få sat fokus på sikkerhed, sundhed og trivsel.