Aalborg Universitets Hospital forebygger vold, trusler og mobning

Ortopædkirurgisk afsnit i Hjørring har på baggrund af en trivselsrapport sat fokus på at kunne nedtrappe potentielle konflikter. Afsnittet havde ikke oplevet mange konflikter, men afsnitsledende sygeplejeske Jane Bettina Andersen havde sammen med en styregruppe sat sig for at gøre forholdene på afsnittet endnu bedre. Der var nogle som specielt havde med demente patienter, udad-reagerende patienter og pårørende at gøre.

To arbejds- og organisationspsykologer holdt en uddannelsesdag med fokus på metoder til at handle i rummet med patienterne for at nedtrappe potentielle konflikter.

Psykologerne var meget nede på jorden i deres tilgang og fik snakket til os i et sprog, som sygeplejerskerne kunne forstå. De fangede hurtigt stemningen i rummet og tilpassede sig til det. Det var rigtigt positivt.

Aalborg Unversitets Hopsital

Fokus på metoder til at forbedre kommunikationen

Jane Bettina Andersen har allerede nu set en effekt:

Der er kommet rigtig gode tilbagemeldinger på kurset. Folk følte at de fik noget med, fordi de skulle tænke selv. Vi har efterfølgende taget meget fat i Ulve- og Girafsproget og brugt det både internt og ift. vores patienter.”

Ortopædkirurgisk afsnit har også efterfølgende fortalt, at det var vigtigt, at deltagerne kom hjem med noget de kunne bruge i deres hverdag. Derfor er der også aftalt en opfølgende eftermiddag i efteråret , som ud over at have fokus på håndtering af situationen efter en konflikt, også skal følge op på den første dag.

Ekspertrådgivning

Aalborg Universitets Hospital benyttede sig af den ekspertrådgivning, som NIRAS A/S leverer via Danske Regioner. Ortopædkirurgisk afsnit i Hjørring indledte et samarbejde for at forbedre kommunikationsredskaberne i afdelingen. Og gennem en forudgående gruppeinterviewundersøgelse stod det klart, at der skulle fokus på, hvad man som sygeplejeske og læge kan gøre i rummet med patienterne for at nedtrappe eventuelle konflikter.

Faktaboks

Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet blev ved overenskomstforhandlingerne i 2015 enige om at sætte yderligere fokus på et godt psykisk arbejdsmiljø.
Det er derfor muligt for alle regionale arbejdspladser at søge midler frem til 1. april 2018 inden for følgende temaer:
· Organisatoriske forandringer
· Faglige forandringer
· Vold og trusler
NIRAS JOBLIFE er udvalgt som ekspertrådgiver for regionerne.
Vil du vide mere om, hvordan du som regional arbejdsplads kan få midler til fuld dækning af rådgivning, så kontakt: ekspertraadgivning@niras.dk