Arbejdsmiljø: bedre trivsel og mindre sygefravær i Odense Kommune

Joblife har været rådgivere på et stort arbejdsmiljø-projekt i Odense Kommune, hvor formålet var at forbedre den sociale kapital på 12 af kommunens arbejdspladser. Arbejdsmiljøprojektet har ført til en væsentlig forbedring af den sociale kapital og et fald i korttidsfraværet på tværs af deltagerne.

Danmarks største autoriserede arbejdsmiljørådgiver, Joblife, deltog i 2009-2010 i projektet ”Attraktive Arbejdspladser – Social Kapital til bedre trivsel og mindre sygefravær”. I arbejdsmiljø-projektet deltog 12 arbejdspladser i Odense Kommune, herunder fire skoler og otte børnehaver.

Formålet med projektet var at øge den sociale kapital hos deltagerne. Social kapital handler om, at man gennem samarbejde kan opnå nogle fordele, som ikke kan opnås ved at arbejde hver for sig. De tre vigtigste faktorer for den sociale kapital på en arbejdsplads er tillid, retfærdighed og samarbejde.

Fokus på arbejdsmiljø og social kapital betaler sig

Med arbejdsmiljøprojektet lykkedes det at skabe en væsentlig forbedring af den sociale kapital på de 12 arbejdspladser:

For deltagerne er det noget, man kan mærke i det daglige. ”Projektet har ført til en klar forbedring af trivslen hos os, fordi vi kan italesætte de tre faktorer tillid, retfærdighed og samarbejde i det daglige. De har også hjulpet os med at blive mere bevidste om vores kerneydelser og hvad vi samarbejder om”, siger Sussie Vibeke Nielsen, daglig pædagogisk leder i Fridasholm Børnehus.

Som en sidegevinst førte arbejdsmiljøprojektet desuden til et gennemsnitligt fald i korttidsfraværet hos deltagerne på 15,5 % i perioden 2009-2010. Faldet viser, at der er store gevinster at hente for virksomheder, som prioriteter deres arbejdsmiljø højt.

Brugbare erfaringer for deltagerne

Det har fra start været en forudsætning, at arbejdsmiljø-indsatserne kan indgå i det daglige arbejde, og at de dermed er så enkle og brugbare som muligt.

Vi er rigtig glade for redskaberne, og vi bruger dem i mange situationer. Det gælder især på vores møder, hvor vi bruger dem hver eneste gang. De er også nyttige til hverdag, fordi de kan hjælpe os med at finde frem til årsagen til de problemer, som nogle gange opstår

På baggrund af projektet harJoblife udviklet metoden OSK (Organisationens Sociale Kapital), som bruges til at kortlægge og udvikle virksomheders sociale kapital. Fordelen ved metoden er bl.a., at den er tids- og ressourcebesparende, og at den inddrager medarbejderne i hele processen.

Arbejdsmiljøkurser og arbejdsmiljøuddannelse hos Joblife

Joblife tilbyder en lang række af såvel åbne som virksomhedsrettede arbejdsmiljøkurser og arbejdsmiljøuddannelse inden for arbejdsmiljø og ledelsesudvikling.

Læs mere her

Tjekspørgsmål til den sociale kapital

I arbejdet med den sociale kapital man tage udgangspunkt i de følgende spørgsmål:

Retfærdighed:

• Bliver konflikter løst på en retfærdig måde?
• Bliver arbejdsopgaver fordelt på en retfærdig måde?

Tillid:
• Kan man stole på de udmeldinger, der kommer fra ledelsen?
• Stoler ledelsen på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde?

Samarbejde:

• Er der et godt samarbejde mellem de ansatte?
• Bliver de ansatte involveret i beslutninger om forandringer på arbejdspladsen?

Kilde: arbejdsmiljoweb.dk

Lyt til casebeskrivelsen
Chefkonsulent Nis Kjær fortæller om social kapital med effekt i Odense kommune.