Arbejdsmiljø hos ISS: ’AMO er en vigtig brik’

ISS Facility Services A/S blev arbejdsmiljøcertificeret i 2010. For at sikre og styrke arbejdsmiljøet, satser man på en målrettet uddannelse af virksomhedens arbejdsmiljørepræsentanter. Uddannelsen skal derfor hænge sammen med de arbejdsmiljømål, der er fokus på.

Arbejdsmiljøuddannelse med et formål

Ergonomi, ulykker, psykisk arbejdsmiljø og sundhedsfremme. Det er de fire områder, ISS Facility Services A/S har besluttet at arbejde intenst med i det kommende år. Det sker bl.a. ved en målrettet uddannelse af virksomhedens Arbejdsmiljøorganisation (AMO).

Mål og uddannelsesplan tilrettelægges og besluttes i samspil med ledelsen, på den årlige arbejdsmiljødrøftelse og i virksomhedens Hovedarbejdsmiljø- og samarbejdsudvalg.

Det betyder, at virksomhedens Arbejdsmiljø- og Samarbejdsudvalg er med til at drøfte de mål, vi sætter os. De er også med til at evaluere og sætte nye mål

Han forklarer, at udvalget repræsenterer 289 arbejdsmiljøgrupper, som består af en leder og en medarbejderrepræsentant.

Professionel hjælp fra arbejdsmiljørådgivere

Indtil 1. oktober 2010 styrede ISS selv den lovpligtige uddannelse af deres arbejdsmiljørepræsentanter. I forbindelse med den nye arbejdsmiljølov har virksomheden imidlertid valgt NIRAS JOBLIFE til at stå for uddannelsen.

Det har været en smertefri proces. Opgaven var i udbud, og vi har valgt NIRAS JOBLIFE, fordi deres undervisere er arbejdsmiljøkonsulenter. Vi holder uddannelserne som interne virksomhedskurser. Derfor er det vigtigt, at underviseren har kendskab til og erfaring med at arbejde i store organisationer som vores, så der er noget at sammenligne og berige kursisterne med.

Arbejdsmiljø er en fælles opgave

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er som bekendt ændret fra fem til tre dage. Nyuddannede skal samtidig have tilbud om yderligere to dages efteruddannelse hvert eneste år for at sikre en systematisk efteruddannelse. Virksomheden blev arbejdsmiljøcertificeret i 2010, og det indebærer, at alle skal bidrage til at fastholde det resultat”, understreger Henrik Hoffmann.

ISS har imidlertid besluttet ikke at skelne mellem de to former for uddannelse.

Vi tilbyder i stedet alle arbejdsmiljørepræsentanter og ledere to dages efteruddannelse hvert eneste år for at sikre en systematisk efteruddannelse. Virksomheden blev arbejdsmiljøcertificeret i 2010, og det indebærer, at alle skal bidrage til at fastholde det resultat

Fokus på indholdet af arbejdsmiljøuddannelsen

Det er også baggrunden for, at ISS ikke sætter et uddannelsesforløb i gang uden grundige overvejelser.

”Vi har meget fokus på indholdet, som vi selv er med til at forme og præge. Det sker i tæt dialog med dem, der laver kurserne”, siger han. I september 2011 afvikles det første efteruddannelsesforløb for virksomhedens arbejdsmiljøudvalg. Kursusudbyderne er rådgivningsvirksomheden NIRAS JOBLIFE og EUC Lillebælt. Der er tale om en konference kombineret med en skriftlig hjemmeopgave, der svarer til en kursusdag, og som hver arbejdsmiljøgruppe skal løse.

Konkret viden om arbejdsmiljø

Konferencen er bygget op med workshops, hvor deltagerne vil få en række værktøjer og tips både til at løse hjemmeopgaven og til det daglige arbejdsmiljøarbejde.

Henrik Bak Hoffmann understreger, at der er meget fokus på at være så konkrete som muligt. I forhold til ergonomi kan det f.eks. være at bidrage med konkret viden om, hvad et tungt løft egentlig er.

Forventningen er, at det giver bonus at investere i den form for uddannelse bl.a. i forhold til sygefravær, nedslidning, arbejdsglæde og fastholdelse. Selv om det måske er store forventninger at have til to dages efteruddannelse om året, så tvivler han ikke på, at det er det rette valg.

Det er jo der, vi har muligheden. Medarbejderne uddannes løbende, men AMO’en er den, der får den specifikke viden, så den kan yde en målrettet indsats i hverdagen i forhold til de områder, vi har besluttet at arbejde med. Arbejdsmiljørepræsentanterne er væsentlige bidragydere, og derfor vægter vi både efteruddannelsen og dens indhold utrolig højt

Ovenstående artikel fra Magasinet Arbejdsmiljø er skrevet af Birgit Bruun Christensen september 2011

Fakta om ISS

ISS Facility Services A/S har 11.000 ansatte i Danmark. De arbejder med serviceydelser som rengøring, ejendomsdrift, catering og kontorsupport – og kunderne er både private virksomheder og offentlige myndigheder. ISS er organiseret med et Hovedarbejdsmiljø- og Samarbejdsudvalg. Der er 20 medlemmer med den administrerende direktør som formand. Der er 11 Arbejdsmiljø- og Samarbejdsudvalg – og ca. 9 medlemmer i hvert. Der er i alt 289 arbejdsmiljøgrupper – hver gruppe består af en leder og en medarbejderrepræsentant.
Kilde: Henrik Bak Hoffman, HSE partner i ISS.
Læs mere på her

Arbejdsmiljøkurser og -uddannelser hos NIRAS JOBLIFE

NIRAS JOBLIFE tilbyder en lang række af såvel åbne som virksomheds-rettede arbejdsmiljøkurser og arbejdsmiljøuddannelse inden for arbejdsmiljø og ledelsesudvikling.

Læs mere her