Arbejdsmiljøorganisationen

I Joblife tror vi på, at en dynamisk og synlig arbejdsmiljøorganisation (AMO) / MED-organisation er en vigtig forudsætning for et godt arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljøorganisationen

Det er vigtigt, at organisationen er klædt på til at arbejde både strategisk og operationelt og kender deres opgaver og roller. Et tæt samarbejde eller integration i linjeledelsen kan fremme effekten af arbejdsmiljøorganisationens arbejde.

Sammenlægning af AMO og SU kan være en fordel, og dette ses ofte i de kommunale MED-organisationer.

Joblife rådgiver private virksomheder og offentlige organisationer (kommuner, regioner og staten) om arbejdsmiljøorganisationen/MED-organisationen/MIO-organisationen. Det betaler sig at optimere det fysiske og psykiske arbejdsmiljø via en dynamisk og integreret arbejdsmiljøorganisation. Det kan styrke bundlinjen!

Joblife rådgiver ledelser og arbejdsmiljøorganisationer (AMO) på en række områder:

  • Integration af AMO i tæt samarbejde med virksomhedens linjeledelse, så der skabes commitment omkring arbejdsmiljø på ledelsessiden
  • Organisering af AMO, så den afspejler virksomhedens struktur, jobtyper og risikoområder
  • Sammenlægning med samarbejdsorganisationen (SU), som MED-organisationen i det offentlige benytter, eller sammenlægning af arbejdsmiljøorganisationer for flere virksomheder (CVR’er)
  • Fordelingen af det strategiske og operationelle arbejdsmiljø i arbejdsmiljøudvalg og arbejdsmiljøgrupper
  • Klarhed over opgaver og roller i både udvalg og grupper
  • Hvordan AMO bliver gode rollemodeller
  • Processen med at lave den årlige arbejdsmiljødrøftelse med strategiske mål samt udarbejdelsen af kompetenceudviklingsplaner for supplerende uddannelse (figur)
  • Udarbejdelse af stillingsbeskrivelser samt synliggøre arbejdsmiljøorganisationen
  • Uddannelse af AMO – både den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse samt de årlige tilbud om supplerende uddannelser.

Joblife bistår også virksomheder, som vil “leje” en arbejdsmiljøleder. Det kan være store virksomheder, der vil købe ekspertisen eksternt, eller mindre virksomheder, der kun har behov for en arbejdsmiljøleder på deltid.