Banedanmarks topledelse går forrest og styrker arbejdsmiljøet

Med en fokuseret indsats initieret af den øverste ledelse har Banedanmark skabt fundamentet for et arbejdsmiljø af høj kvalitet på tværs af virksomheden. Lederne har fået større bevidsthed om Banedanmarks ansvar som arbejdsgiver, bygherre og projekterende virksomhed, og der er skabt bedre forståelse, samarbejde og vidensdeling på tværs af områderne.

”Det er centralt for Banedanmark at tænke arbejdsmiljø og forebyggelse fra start til slut i alle vore funktioner. Fra den allerførste planlægning og projektering – over udførelsen – til efterfølgende drift og vedligehold.” Således indledes Banedanmarks nye arbejdsmiljøpolitik. Politikken handler om at tage et fælles ansvar og om troen på, at det virker og betaler sig at have fokus på sikkerhed og arbejdsmiljø.

I områderne Produktion, Teknisk Drift samt Anlæg & Fornyelse har ledelsen og medarbejderne fået et stærkt fundament for arbejdet med at realisere visionen efter et intensivt forløb med stort engagement i hele organisationen. Den øverste ledelse satte arbejdsmiljø og sikkerhed på dagsordenen, og arbejdsmiljøansvaret er blevet en mere naturlig del af den daglige drift i alle ledelseslag.

”Målet har været at sætte arbejdsmiljøet højere på dagsordenen i hele virksomheden og navnligt i vores projekter. Specielt har vi fokuseret på at følge op på bygherreansvaret på vores byggepladser, samt at tænke arbejdsmiljø allerede når vi projekterer nye anlæg.

Arbejdsmiljøansvar forankres i hele organisationen

Forankring i den øverste ledelse har været afgørende for at fremme en ny kultur og bevidsthed på tværs af den store organisation. Derfor gennemførte NIRAS JOBLIFE i samarbejde med Banedanmark først tre workshops for den øverste ledelse i områderne. Formålet var at øge bevidstheden om Banedanmarks arbejdsmiljøansvar både som arbejdsgiver og som bygherre og projekterende virksomhed. Disse workshops førte til udarbejdelsen af konkrete strategier og handlingsplaner for at forankre arbejdsmiljøansvaret i hele organisationen.

Der blev fulgt op med et uddannelsesprogram og undervisningsmateriale til mellemlederne med fokus på arbejdsmiljøregler, arbejdsmiljø i projekteringsfasen, ulykkesforebyggelse samt kultur- og adfærdsændringer.
På denne baggrund har området Produktion, der varetager vedligeholdelse af Banedanmarks jernbaneinfrastruktur inden for ’spor’, ’kørestrøm’ og ’forst’, blandt andet udarbejdet en håndbog om arbejdsmiljø. I alle områder blev der udarbejdet lokale handlingsplaner for at sikre en integrering af arbejdsmiljøansvaret i det daglige arbejde og i virksomhedens projekter. Nogle handlingsplaner er afsluttet, andre er stadig i gang. Det er en proces, der tager tid.

Banedanmark opnormerede på arbejdsmiljøområdet. Dels centralt for at styrke det strukturerede arbejdsmiljøarbejde, dels med ansættelsen af en række nye arbejdsmiljøkoordinatorer for at styrke arbejdet på de store projekter.

Arbejdsmiljøarbejdet er overskueligt og tages alvorligt
Med forløbet er der skabt større opmærksomhed og bedre samarbejde omkring arbejdsmiljøet på tværs af områderne. I den daglige drift i Banedanmark, men også i projekteringen af byggeprojekter og ved koordineringen i byggefaserne, stilles der i dag klarere krav til arbejdsmiljøet.

NIRAS JOBLIFE har støttet Banedanmarks afdeling ”Kvalitet og Sikkerhed, Arbejdsmiljø” i udviklingen af planen for ”Arbejdsmiljøets virke i Banedanmark” og i at holde det konkrete projekt på rette spor. Planen omhandler implementering af bygherrens ansvar for at inddrage arbejdsmiljøhensyn i projektering, udførelse og drift samt en plan for adfærdsændring og ulykkesforebyggelse under det almindelige arbejdsgiveransvar.

Med det øgede fokus omkring arbejdsmiljøet helt fra starten af et projekt er arbejdet med arbejdsmiljø blevet mere overskueligt med større klarhed omkring kravene. Procedurebeskrivelser og efterfølgende opfølgning på de konkrete forhold, som bliver besluttet i projekteringen, betyder, at arbejdsmiljøet kontrolleres fra start til slut ligesom alle andre leverancer i et projekt.

Der er stadig et stykke at gå, men vi er kommet rigtigt godt på vej. Arbejdsmiljøet bliver taget alvorligt og fylder mere i projekterne.