Ergonomiske forbedringer hos SAPA Extrusion Tønder

NIRAS JOBLIFE har gennemført et projekt om smerteforebyggelse hos SAPA Extrusion Tønder, hvor formålet var at nedbringe muskel- og skeletsmerter gennem forebyggende træning og ergonomiske forbedringer. Projektet opnåede positive resultater, og smertefrekvensen hos medarbejderne er i dag reduceret betydeligt.

I samarbejde med NIRAS JOBLIFE og med støtte fra Forebyggelsesfonden udførte SAPA Extrusion Tønder (tidligere Hydro Aluminium Tønder A/S) i 2011-2012 en indsats for at forbedre det fysiske arbejdsmiljø. Projektet opnåede flotte resultater, som kvalificerede SAPA Extrusion Tønder til Arbejdsmiljøprisen.

Dybdegående ergonomisk indsats

Formålet medprojektet var både at forbedre de ergonomiske betingelser i det daglige arbejde – såvel hårdt fysisk arbejde i produktionen som stillesiddende arbejde i administrationen – og styrke den enkelte medarbejders fysik.

Projektet rakte ud til medarbejdere på alle niveauer i organisationen for at finde relevante og simple løsninger, som er direkte anvendelige i det daglige arbejde. Alle medarbejderne var med til at udvikle ergonomihjul, sætte fokus på relevante problemstillinger og finde løsninger, som fungerer i lige netop deres arbejdssituationer.

Arbejdsmiljørepræsentanterne blev uddannet som instruktører i ergonomisk indretning og brug af arbejdsstationer m.v. På månedlige møder satte de fokus på udvikling af de organisatoriske rammer samt på løbende justering og gennemførelse af ergonomiske træningsprogrammer. Medarbejderne blev ligeledes introduceret til øvelser, som styrker kroppen i forhold til konkrete arbejdsopgaver.

Projektet mundede også ud i en række synlige tiltag, som skulle rette op på de arbejdsmiljømæssige uhensigtsmæssigheder. Der blev blandt andet indført aktive pauser med styrke- og strækøvelser; rotationsordninger mellem arbejdsstationerne og i højere grad sat fokus på brug af hjælpemidler som hæve-sænkeborde, løftegrej m.m.

Flotte resultater kvalificerer Sapa Extrusion til pris

Resultaterne er netop analyseret, og de viser en tydelig reduktion af smertefrekvensen hos medarbejderne.

Projektet har overordnet:

  • Øget antallet af medarbejdere som altid bruger korrekt løfte/bære teknik med 40 pct.
  • Øget antallet af medarbejdere som bruger deres hæve/sænkebord med 71 pct.
  • Reduceret antallet af medarbejdere med lavt kondital med 12 pct.
  • Reduceret daglige/ugentlige smerter i arme/ben/led med 26 pct.
  • Reduceret daglige/ugentlige smerter i skulder/nakke med 16 pct.
  • Reduceret daglige/ugentlige smerter med 14 pct.

Især i pakkeriet, hvor medarbejderne udfører ensidigt gentaget arbejde med tunge uhåndterbare profiler, har projektet haft stor effekt. I denne afdeling har ledelsen i særlig høj grad bakket op om projektet og medarbejderne har vist et stort engagement og villighed til at gennemføre de indsatser, der blev igangsat. Siden hen er indsatsen blevet videreudviklet og der er igangsat individuel screening og rådgivning i forhold forebyggelse af den fysiske arbejdsbelastning.

Blandt medarbejdere i pakkeriet har indsatsen:

  • Reduceret smerter i arme/ben/led med 42 pct.
  • Reduceret daglige/ugentlige smerter i skulder/nakke med 53 pct.
  • Reduceret daglige/ugentlige smerter i ryg/lænd med 59 pct.

På baggrund af de flotte resultater blev Sapa Extrusion nomineret til ArbejdsmiljøPrisen 2013 i kategorien muskelskeletpåvirkninger.