Glud og Marstrand holder styr på kemien

Det kemiske arbejdsmiljø er konstant i fokus hos Glud & Marstrand A/S, hvor medarbejderne dagligt arbejder med mange forskellige kemikalier. Med Dansk Kemidatabase kan Glud & Marstrand holde styr på leverandørernes sikkerhedsdatablade og arbejdspladsbrugsanvisninger, så medarbejderne kan anvende kemikalierne med omtanke, og virksomheden gradvist kan udfase de farligste kemikalier.

Hos Glud & Marstrand A/S i Danmark arbejder medarbejderne hver dag med kemiske lakker, smøremidler, trykfarver, lime, sprayprodukter, rensemidler og laboratoriekemikalier, som bruges i forbindelse med produktion af metalemballager, reparation og vedligehold af maskiner samt laboratorieanalyser. Derfor er det vigtigt for virksomheden hele tiden at holde øje med det kemiske arbejdsmiljø og sikre, at medarbejderne arbejder med de mindst farlige kemikalier.

Styr på sikkerheden med Dansk Kemidatabase

Glud & Marstrand A/S er med ca. 1100 medarbejdere fordelt på 5 fabrikker rundt omkring i landet en stor arbejdsplads. For at reducere brugen af farlige kemikalier på tværs af Glud & Marstrands fabrikker har virksomheden en samlet indkøbspolitik, der stiller klare krav til leverandørerne af de kemikalier, medarbejderne anvender. Til at understøtte politikken bruger virksomheden de oplysninger, den kan hente i NIRAS JOBLIFEs Dansk Kemidatabase, som hjælper med at holde styr på sikkerhedsdatablade og arbejdspladsbrugsanvisninger.

Professionelle kemikere scorer miljø og arbejdsmiljø

I Dansk Kemidatabase kvalitetsvurderer NIRAS JOBLIFEs kemikere leverandørernes sikkerhedsdatablade og sørger for, at lokalt tilpassede arbejdspladsbrugsanvisninger udarbejdes. Kemikerne vurderer arbejdspladsbrugsanvisningerne i kemidatabasen og giver en scoring for arbejdsmiljø og miljø for hvert enkelt produkt, så det er let for medarbejderne at skelne farlige kemikalier. Samtidig bruger Glud & Marstrand A/S bl.a. scoringerne til at udfase brugen af de farligste kemikalier og dermed forbedre det kemiske arbejdsmiljø for medarbejderne.

En række kemikalier bruges bl.a. i produktionen af metalemballage.

Kontakt os og hør nærmere
Har du spørgsmål til Dansk Kemidatabase, og hvilken værdi databasen kan skabe for din virksomhed?