Styr på kemien ved Horsens Ny Teater

Styr på kemien ved Horsens Ny Teater

Mange forbinder kemikalier og kemiske stoffer med fx store blå dunke på produktionsvirksomheder. Men sandheden er, at kemiske produkter dækker meget bredt, og produkterne kommer i alle mulige størrelser og former. Fx er maling, fugemasse og smøremidler også kemiske produkter. Sådanne produkter bruger Horsens Ny Teater i deres daglige arbejde, og teateret har valgt at sætte fokus på deres kemi ved at få det gennemgået sammen med seniorkonsulent Thomas Poulsen fra Joblife.

Det har været rart at få styr på vores kemikalier, og vi har nok godt været klar over, vi skulle have det sat i system, og det har Joblife hjulpet os med. Da vi jo ikke er en producerende virksomhed, er kemi noget, som vi ikke bruger i stor stil, men har dog alligevel en del, som vi nu får sat ekstra fokus på

Gennemgang, oprydning og handlingsplan

Opbevaringsstederne blev gennemgået, hvorefter der blev set på de enkelte produkter, fx om mærkningen var med de rød-hvide farepiktogrammer, og ikke de udgåede orange faresymboler samt om etiketterne på produkterne var tydelige at læse.

Informationerne blev samlet og suppleret med forslag til handlingspunkter, så de kunne overdrages til det videre arbejde ved Horsens Ny Teater.

Joblife har været behjælpelige med at gennemgå alt vores kemi, og vi har så i den forbindelse fået ryddet ud i produkter med forældet mærkning og produkter, som vi ikke bruger mere. Nu skal vi have alt den resterende kemi registreret og sørge for, vi har de rigtige produkter og sikkerhedsdatablade. Vi vil fremad have en oversigt, som vi så med jævne mellemrum kan opdatere.

Tilskud til indsatsen fra Arbejdsmiljøpuljen

Til indsatsen gjorde Horsens Ny Teater brug af Arbejdsmiljøpuljen – en pulje fra Arbejdstilsynet, hvor mindre virksomheder har mulighed for at få 80 % tilskud til brug af autoriserede arbejdsmiljørådgivere.

Læs mere om muligheden for at få tilskud til forbedringer af arbejdsmiljøindsatsen via Arbejdsmiljøpuljen.