Godt arbejdsmiljø er en investering

Kohberg arbejdsmiljø

Investering i arbejdsmiljøet hos Kohberg Bakery Group

Kohberg Bakery Group A/S, som har arbejdet for at forbedre arbejdsmiljøet gennem de seneste år, syntes det ville være interessant at få sat yderligere fokus på arbejdsmiljøindsatsen. En god løftestang til dette var, at få et overblik over behovet for at investere endnu mere i arbejdsmiljøet.

Som supplerende uddannelse for arbejdsmiljøorganisationen (AMO) valgte man bl.a. derfor at sætte økonomi på dagsordenen med det formål:

  • At synliggøre Kohbergs omkostninger til arbejdsmiljø
  • At synliggøre Kohbergs gevinster ved arbejdsmiljøforbedringer
  • At gøre AMO i stand til at bruge 3F Arbejdsmiljøberegneren til at opgøre Kohbergs omkostninger og gevinster ved arbejdsmiljøet – Se 3F Arbejdsmiljøberegner

Overordnet koster et dårligt arbejdsmiljø Danmark 64 milliarder kroner om året – svarende til 3 Storebæltsbroer… Det er tankevækkende, og bør give anledning til at beregne værdien af virksomhedens eget arbejdsmiljø.

De 64 milliarder indeholder omkostninger som følge af en ulykke, mistrivsel eller sygefravær fx løn under sygdom, vikartimer, oplæring mv. Derudover er der de afledte omkostninger i form af driftstab, kvalitetsbrist, evt. dårlig omtale mv.

Ud over økonomi valgte Kohberg desuden at sætte fokus på kommunikation af arbejdsmiljøindsatsen, hvilket erhvervspsykolog Marie Isolde Müller efterfølgende underviste i.

Det har virkelig været en øjenåbner at få sat kroner og ører på arbejdsmiljøet. Medlemmerne i AMO har fået syn for sagen for, hvor meget det betyder, at investere i arbejdsmiljøet og i særdeleshed, hvis man ikke gør.
Den efterfølgende del omkring kommunikation vedr. arbejdsmiljø, ramte plet i hele AMO. Der blev sat fokus på menneskers forskelligheder, når vi taler kommunikation og forståelse.
Vi, hos Kohberg, er i en udvikling, hvor der i en stigende grad fokuseres på arbejdsmiljøet og det gennemførte kursus, har klart øget opmærksomheden omkring arbejdsmiljøet og generelt givet en bedre adfærd, hvilket allerede har resulteret i en væsentlig lavere ulykkesstatistik.

Arbejdsmiljøorganisationen på Kohberg arbejdede på uddannelsen med den digitale beregningsmodel, hvori de noterede de væsentligste udfordringer. Her kunne man eksempelvis notere arbejdsmiljøforhold, der kunne give anledning til arbejdsbetingede lidelser, sygefravær, antal ulykker m.v.

Virksomheden prøvede ligeledes at sætte forslag til investeringer ind i beregningsmodellen og fik dermed en beregning på tilbagebetalingstiden for investeringerne, som for Kohbergs vedkommende var 2 år ud fra den forskningsbaserede beregning.

Arbejdsmiljøledere hører til tider mere generelt, at arbejdsmiljøindsatsen er en udgift for virksomheden. Virksomhedslederne ved, at en kontinuerlig indsats for at forbedre arbejdsmiljøet, giver en gevinst, men det opleves som svært at sætte tal på effekten af indsatsen, og derfor kan det være vanskeligt at prioritere det.

Hvis en virksomhed er ramt af højt sygefravær, arbejdsulykker eller andre arbejdsmiljøforhold, der påvirker negativt, er det ikke kun den ramte medarbejder, det går ud over. Det rammer også kollegaerne og arbejdspladsen.