Hos Energinet er der styr på kemikalierne

Målrettede arbejdsmiljøgennemgange hos Energinet er med til at skabe en forandring og give et løft af arbejdsmiljøet på virksomheden. Hos Energinet er der generelt højt fokus på arbejdsmiljøet, og det betyder bl.a. at der på værkstederne og i vedligeholdelsesafdelingerne rundt i landet gennemføres målrettede arbejdsmiljøgennemgange

KRAN-vurdering

En KRAN-vurdering giver baggrund for substitution

På værkstederne- og i vedligeholdelsesafdelingerne på de forskellige lokationer rundt omkring i landet arbejdes der blandt andet med mange forskellige kemikalier. Limer, olier, malinger, smøremidler, bejdsepasta og fugemasser er blot nogle af de produkter, der bliver anvendt. Det kan i det daglige være en opgave at have styr på de mange kemikalier, så derfor sættes der jævnligt særligt fokus på kemi ved arbejdsmiljøgennemgange.

Arbejdsmiljøgrupperne gennemfører i samarbejde med NIRAS ud fra et fastlagt målrettet kemikalieskema alle værksteder og vedligeholdelsesafdelinger. Der sættes fokus på brugsanvisninger, kemikalie-håndteringer, valg og brug af værnemidler, kemikalie-opbevaring, arbejdspladsens indretning og ventilation.

Som et led i gennemgangen foretages også en grundig gennemgang af de farligste kemikalier, som undersøges for om de indeholder Kræftfremkaldende indholdsstoffer, Reproduktionsskadende stoffer, Allergifremkaldende stoffer og Nervesystemskadende stoffer – en såkaldt KRAN vurdering. En sådan gennemgang giver Energinet grundlag for en beslutning om at bortskaffe udvalgte kemikalier og/eller erstatte de farligste kemikalier med mindre farlige kemikalier. På denne måde bidrager arbejdsmiljøgennemgangene til at forebygge kemi-ulykker og arbejdsbetingede lidelser hos medarbejderne.

Det er meget værdiskabende at få lavet en professionel kemikalie-gennemgang, da vi i vores virksomhed jo ikke ligefrem vælter os i ressourcer med stor kemi-kendskab.
Sikkerhedsrunderinger med forskellig fokus er nyttige, og hvis man ikke får det lagt ind i en eller anden fast rytme, så er der stor risiko for, at det drukner i alt det andet arbejde vi alle sammen har så travlt med.

Tematiserede arbejdsmiljøgennemgange

NIRAS har generelt erfaringer for, at arbejdsmiljøgennemgange er en god måde at lave en status på arbejdsmiljøet – en status på ”hvor er vi lige nu” og et overblik over, hvilke forhold, der er i orden, og hvilke der ikke er. De kan med fordel gennemføres tematiseret, så der i løbet af året skiftes mellem forskellige faglige områder fx kemi, ergonomi, ventilation og støj, så hvert område bliver grundigt gennemgået. Arbejdsmiljøgrupperne kan ved samme lejlighed få en uddannelse i det faglige emne, som bl.a. kan indgå som en supplerede uddannelse, så arbejdsmiljøgrupper skal tilbydes hvert år.