Kerry Glamsbjerg fik styr på de kemiske risikovurderinger

Arbejdsmiljørepræsentanterne har en vigtig rolle som grundlag for risikovurderingerne. Virksomheden har oplevet en fin, forståelig, brugbar og overskuelig måde til at få kemiske risikovurderinger på plads.

Kemisk risikovurdering hos Kerry Glamsberg

Samarbejdet har betydet, at arbejdsmiljørepræsentanternes viden om arbejdsprocesserne har dannet grundlaget for risikovurderingen, sikkerhedsforanstaltninger, valg af værnemidler og en evt. handlingsplan. Det hele blev beskrevet og dokumenteret i et modul til kemisk risikovurdering i Dansk Kemidatabase.

Arbejdet har været en følge af, at lovgivningen om arbejdspladsbrugsanvisninger faldt bort i sommeren 2019 og blev afløst af den gældende europæiske lovgivning om kemisk risikovurdering.

Fremgangsmåde

Arbejdsmiljørepræsentanter for de forskellige afdelinger på Kerry Glamsberg inkl. vedligeholds- og rengøringsafdelingerne vurderede, hvilke arbejdsprocesser der blev udført i deres afdelinger.

En kemiker fra Joblife a/s og arbejdsmiljørepræsentanten/-erne i de enkelte afdelinger delte arbejdet ind i processer, som kunne dække flere forskellige arbejdsopgaver.

Et eksempel på en arbejdsproces kunne være: Rengøring eller Maling.
Når alle arbejdsfunktionerne i den relevante afdeling var delt ind i arbejdsprocesser, blev alle de kemikalier, som blev brugt, tilknyttet til arbejdsprocessen, og de indgående kemikaliers farlighed blev vurderet. Man vurderede også, om der opstod andre farer: Mellem- eller reaktionsprodukter, som man ikke havde sikkerhedsdatablade for eller fx støv, røg eller dampe.
Nu havde man et overblik over alt det farlige ved en arbejdsproces.

Dernæst kiggede man på de sikkerhedsforanstaltninger, som er i brug, hvor arbejdsprocessen foregår og hvilke personlige værnemidler man bruger. Kemikeren og arbejdsmiljørepræsentanten vurderede derefter, om de pågældende sikkerhedsforanstaltninger (og eventuelle personlige værnemidler) var tilstrækkelige til at beskytte medarbejderne, når de udførte arbejdsprocessen.
Hvis det ikke var tilstrækkeligt, blev det vurderet og beskrevet, hvad der skulle til for at beskytte medarbejderne, og der blev lavet en tidsplan for, hvornår det ville kunne effektueres. Det blev også beskrevet, hvad man lavede af midlertidige foranstaltninger: Brug af personlige værnemidler, flytning af arbejdsprocessen til et sted med bedre ventilation etc.

Det hele blev beskrevet og dokumenteret i et modul til kemisk risikovurdering i Dansk Kemidatabase. I modulet blev der oprettet kemiske risikovurderinger for alle arbejdsprocesserne og alle relevante kemikalier blev tilknyttet de enkelte risikovurderinger.

Arbejdsmiljørepræsentanterne er vigtige aktører

Fordelen ved at inddrage arbejdsmiljørepræsentanter i de enkelte afdelinger var, at de havde helt styr på alle arbejdsprocesser og alle indgående kemikalier, men også andre risici, såsom støvdannelse, røgudvikling (fra svejsning/lodning), afdampning af methanol, eddikesyre eller formaldehyd i forbindelse med hærdning af fugemasser eller to-komponente produkter.

Derved kunne Kerry Glamsberg være sikker på, at alle risici var blevet vurderet og taget med i deres samlede kemiske risikovurderinger.

Kemiske risikovurderinger med stor værdi

Samarbejdsformen har givet et meget brugbart resultat.
”På en fin, forståelig, brugbar og overskuelig måde har Joblife a/s hjulpet os med at få vores kemiske risikovurderinger på plads.”