KU sætter arbejdsmiljø og sund ergonomi på dagsordenen

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND) på Københavns Universitet har i samarbejde med rådgivningsvirksomheden Joblife, der er Danmarks største arbejdsmiljørådgiver, gennemført arbejdsmiljøprojektet ”SUND ergonomi 2010”. Det omfattende arbejdsmiljøprojekt skal synliggøre fakultets ergonomiske hverdag og skabe en kollektiv erkendelse om, at ergonomisk arbejdsmiljø er vigtigt, at ergonomiske arbejdsmiljøproblemer skal håndteres, og at et ergonomisk arbejdsmiljø, som giver smerter og nedslidning er uacceptabelt.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND) på Københavns Universitet har sat arbejdsmiljø og ergonomi på dagsordenen, og fakultet vil dårligt arbejdsmiljø og ergonomisk nedslidning til livs.

”Jeg plejer at sige, at god ergonomi er blevet betragtet som det ’ekstra’, ligesom flødeskum på lagkagen. God ergonomi i hverdagen gør en forskel i livskvaliteten for den enkelte. Og det er ikke flødeskummet, men derimod rugbrødet, der gør os stærke og vedholdende i dagligdagen og får os til at holde et helt arbejdsliv.

Vores klare holdning er, at man ikke skal få ondt af at udføre sit arbejde – så simpelt er det,”

Ergonomisk arbejdsmiljø er opdelt i tre spor:

  • Uddannelse af arbejdsmiljøorganisationen, ledelse og medarbejdere generelt.
  • Videndeling i form af netværk, værktøjer og web.
  • Forebyggelse og problemløsning af ergonomisk arbejdsmiljø med udgangspunkt i den enkeltes hverdag.

Ergonomiske arbejdsmiljøudfordringer

Rådgivningsvirksomheden Joblife, Danmarks største arbejdsmiljørådgiver, har gennemført arbejdsmiljøprojektet ”SUND ergonomi 2010” på Københavns Universitet. Arbejdstilsynet har støttet projektet økonomisk.

Vi ønsker at skabe ergonomisk empowerment på fakultetet, og dermed sætte folk i stand til at handle selv og skabe ejerskab. Vi har taget udgangspunkt i daglige ergonomiske arbejdsmiljøudfordringer og på den baggrund rådgivet og inspireret til handling ved workshops, temadage, undervisning, ergonomiske arbejdsmiljøgennemgange, løsningskataloger, vejledninger, strategier, showroom m.m. Vi har således brugt meget forskelligartede initiativer for at hjælpe fakultetet med at skabe forudsætninger for selv at løse arbejdsmiljøudfordringerne.

Som afslutning på ergonomiprojektet har arbejdsmiljø-organisationen og ledelsen godkendt en konkret ergonomisk handlingsplan samt både en langsigtet ergonomisk arbejdsmiljøstrategi for fakultetet og en for det nye forskningstårn, som Panum Instituttet er ved at få bygget.

Ergonomiprojektet har forbedret arbejdsmiljøet ved

  • En lang række konkrete ergonomiske arbejdsmiljøforbedringer på fakultetet.
  • At der er skabt større ergonomisk fælles forståelse mellem medarbejdere, ledere, arkitekter og ingeniører.
  • At øget ergonomisk kompetence har givet øget empoverment og engagement.
  • At ergonomiske arbejdsmiljøindsatser spredes, som ringe i vandet.
  • At der er kommet mere fokus på ergonomisk arbejdsmiljø og anerkendelse af vigtigheden.
  • En del medarbejdere har fået viden om ergonomiske arbejdsmiljøprincipper, som bruges ved indkøb.
  • Ergonomisk arbejdsmiljøviden er blevet gjort mere tilgængelig.

Læs mere

Læs mere her

Ergonomisk arbejdsmiljø fra A-Z

Joblifes ergonomiske arbejdsmiljørådgivere arbejder med at forebygge og løse problemer inden for alle brancher lige fra storrumskontorer over hospitaler til byggepladser. Vores arbejdsmiljørådgivere underviser og vejleder i arbejdsteknikker og træningsøvelser, ergonomisk indretning og indkøb, strategiske overvejelser, og vi udarbejder konkrete løsningsforslag til arbejdsmiljøet, hvor god ergonomi tænkes sammen med produktivitet og kvalitet.