Mere viden om stress på Silkeborg Jobcenter

Peter Carlsen

Jobcenter Silkeborg har en flok dedikerede medarbejdere, der til dagligt arbejder målrettet og professionelt med at hjælpe sygemeldte borgere tilbage på arbejdsmarkedet.

Stress og de negative helbredseffekter af langvarig stress fylder meget for mange af de henviste borgere, hvorfor den ansvarlige faggruppe, bestående af fysioterapeuter med en lang liste af efteruddannelser, bl.a. har udviklet et 8 ugers forløb de kalder ”8 veje til stresshåndtering og helbredsmestring”.

Som en reaktion på deres faglige nysgerrighed og ønske om at vide mere om stress, var vores aut. psykolog Peter W. Carlsen derfor inviteret til at afholde en faglig inspirationsdag, hvor de gik grundigt til værks, både i forhold til, at de kunne tilegne sig ny viden om moderne stressforskning og i forhold til, at de kunne implementere denne viden i deres eksisterende materiale.

Opdatering på Best Practice

I takt med at vi er begyndt at forstå mere om sammenhængene mellem stress, sygdom, faldende produktivitet og faldende medarbejderengagement, har også mange virksomheder og disses ledere indset nødvendigheden af at være opdateret på ”Best Practice” ift. stress.

Dette gælder alt lige fra forebyggelsen af stress til proaktive trivselsindsatser med fokus på at skabe god trivsel og godt samarbejde. Det er udvikling af fleksible procedurer for at kunne fastholde medarbejdere med reduceret arbejdsevne, og det er fastholdelsesstrategier for sygemeldte medarbejdere. Det handler også om at hjælpe den tidligere sygemeldte godt tilbage i arbejde på en progressiv, men hensynsfuld facon, hvor man skynder sig langsomt og herved forebygger tilbagefald, hvilke der desværre er for mange af.

Desværre er der rigtig meget gammel viden om stress og nogle meget snævre forståelsesrammer, som besværliggør en effektiv forebyggelse og effektiv håndtering af stress, både på individ- og organisationsniveau.

Peter er rigtig glad for at bidrage til mere viden om stress på Silkeborg Jobcenter, hvilket var muligt, da Mette Løkke Mehlsen og Dorte Holm Hansen inviterede Peter til at bidrage til deres vigtige arbejde med at støtte sygemeldte borgere i deres vej tilbage i arbejde.