Ny arbejdsmiljøorganisation på Nørager Mejeri

I forbindelse med de nye regler for samarbejde om arbejdsmiljø, som trådte i kraft i oktober 2010, tog Nørager Mejeri A/S kontakt til NIRAS JOBLIFE for at holde et informationsmøde for arbejdsmiljøorganisationen. På mødet blev de nye regler gennemgået og mulighederne for omorganisering drøftet.

Maskinmester Karsten Nielsen, arbejdsleder i arbejdsmiljøudvalget, og produktionschef Mogens Larsen, daglig sikkerhedsleder og formand for arbejdsmiljøudvalget.

Mødet har ført til, at arbejdsmiljøorganisationen på Nørager Mejeri A/S siden april 2011 har bestået af et arbejdsmiljøudvalg, en daglig sikkerhedsleder og tre arbejdsmiljøgrupper, der dækker hele mejeriet.
Arbejdsmiljøudvalget arbejder med en femårsplan, der giver mulighed for langsigtet planlægning samt synliggørelse af beslutninger og prioriteringer.

Arbejdsmiljørepræsentanterne i de tre grupper er blevet nøglepersoner på de arbejdsmiljøfaglige områder. Én er nu nøgleperson på maskinsikkerhed og sikkerhedsgennemgange. En anden er nøgleperson på arbejdspladsbrugsanvisninger for stoffer og materialer og personlige værnemidler, og den sidste for arbejdspladsvurdering (APV), ergonomi samt ulykkesforebyggelse. Nøglepersonerne arbejder på tværs af alle afdelinger i mejeriet.

Arbejdsmiljøgrupperne og nøglepersonerne har desuden fået til opgave at indkøbe førstehjælpskurser, personlige værnemidler, øjenskyl, handsker, høreværn mv.

Positiv modtagelse af de nye initiativer

Arbejdsmiljørepræsentant fra Nørager Mejeri Finn Langbak fortæller, at de nye roller og den nye organisering opleves meget positivt, samt at arbejdsmiljørepræsentanterne har fået mere ansvar og større indflydelse. Der er også ledelsesmæssig opbakning til at få den nødvendige tid til opgaverne, ligesom der er blevet kortere vej i beslutningsprocesserne.

Som et andet positivt tiltag nævnes et nyt arbejdsmiljøkontor. Her kan arbejdsmiljørepræsentanterne sætte sig ind, når de har behov for at koncentrere sig om de opgaver, der skal løses. Det betyder, at de ikke bliver forstyrret af andre opgaver og driftsmæssige spørgsmål i afdelingen. På den måde bliver arbejdet udført mere effektivt og tager mindre tid.

På Nørager Mejeri oplever man samtidig, at den nye organisering af samarbejdet om arbejdsmiljø har betydet, at ledere og medarbejdere har fået større ejerskab til arbejdsmiløarbejdet.

Vi oplever at arbejdsmiljøarbejdet har flyttet sig fra skrivebordet og ud på gulvet i mejeriet.