Hiflux Filtration satte fokus på SCIP

Hiflux Filtration satte fokus på SCIP

EU’s SCIP-registreringskrav er gældende for en lang række EU-virksomheder, når de i EU sælger varer, som indeholder udvalgte kemiske stoffer. SCIP-databasen er oprettet til at håndtere registreringen og gøre informationerne tilgængelig for forbrugerne.

På nuværende tidspunkt er ca. 7 millioner søgbare artikler registreret i SCIP databasen. Artikler dækker over en bred række fysiske genstande som fx. o-ringe, skruer og beslag. Hvis en fysisk genstand består af flere delkomponenter (artikler), vil det ofte være betegnet som en kompleks genstand inden for SCIP-reglerne.

Hos HiFlux Filtration A/S blev vi opmærksomme på emnet igennem kundehenvendelser. For at blive klædt på til opgaven rettede vi henvendelse til Joblife og har efterfølgende gennemført en workshop med Joblife.

Workshop hos Hiflux Filtration

Til at starte arbejdet med SCIP blev der afholdt en workshop hos Hiflux Filtration med deltagelse af seniorkonsulent Thomas Poulsen fra Joblife.

Workshoppen blev indledt med en tur rundt i produktionen og en dialog om, hvilke typer emner der typisk bliver indkøbt. Dette dannede rammen for en snak om eksempler på artikler og komplekse genstande, som hver især kan være omfattet af SCIP.

Workshoppen omhandlede desuden baggrunden for SCIP-databasen og dens betydning for Hiflux Filtration:

  • hvilke kemiske stoffer der udløser krav om SCIP-registrering
  • hvordan Hiflux Filtration kan indhente oplysninger på deres artikler og komplekse genstande
  • muligheden for at forenkle evt. SCIP-registreringer.

Afslutningsvist blev der taget et kig i SCIP-databasen og nogle af de artikler, som allerede ligger i databasen samt der blev drøftet, hvordan det videre arbejde med SCIP kan udføres.

Efterfølgende har vi valgt at starte med leverandørerne for at få kortlagt, om der er eventuelle registreringer i SCIP-databasen vi kan henvise til, som vi så kan anvende til vores registreringer på vores produkter.

Mere om SCIP

Ønsker du mere viden om SCIP, eller er i tvivl om jeres virksomhed er omfattet af kravene, eller står I og skal i gang med SCIP.

Læs mere på vores hjemmeside SCIP Databasen – Hvad er nu det?