Styrkelse af det operative lederskab i Fødevarestyrelsen

NIRAS JOBLIFE har bistået Fødevarestyrelsens enhed for kødkontrol i et lederudviklingsforløb med det formål at styrke det operationelle lederskab på tre niveauer: Den enkelte leder, teamet og hele ledergruppen. Ledelsen kom styrket ud af forløbet og er nu godt på vej i realiseringen af deres mål: Sygefraværet er blevet reduceret og lederne har fået bedre evalueringer af medarbejderne.

Fødevarestyrelsens enhed for kødkontrol udfører kødkontrol på danske slagterier og har ansvar for økonomistyring og udvikling i kødkontrollen. Deres arbejde består blandt andet i at inspicere slagtedyr før og efter slagtning samt kontrollere rengøring, hygiejne og egenkontrol på slagterierne. Enheden, som har hovedsæde i Vejle, beskæftiger ca. 500 medarbejdere, mange af hvilke er dyrlæger og tilsynsteknikere.

Sammen med NIRAS JOBLIFE påbegyndte enheden i juni 2012 et lederudviklingsforløb, som blev afsluttet i januar 2014. Hele ledergruppen deltog i lederudviklingsforløbet, herunder 16 afdelingsdyrlæger, fem chefer og en direktør. Formålet var at styrke det operationelle lederskab hos den enkelte leder i sit lederskab, skabe velfungerende lederteams og forbedre samarbejdet mellem de forskellige ledelseslag.

Bedre ledelse, trivsel og kundetilfredshed

Ledergruppen udpegede ved forløbets opstart de tre vigtigste indsatsområder; sygefravær, optimeret anvendelse af ressourcer og ensartet, tydelig ledelse. I de følgende måneder iværksatte de adskillelige operationelle tiltag målrettet de tre indsatsområder. En succesfuld indsats på de tre områder skulle resultere i en bedre trivsel hos medarbejderne og øget kundetilfredshed.

Stærke teams er afgørende

Lederne er inddelt i fire teams, hvert bestående af tre til fem afdelingsdyrlæger og deres chef. De fire teams udarbejdede en række teamaftaler og afholdt møder med dagsordener, der tog afsæt i værdier som tillid, åbenhed og samarbejde, alt imens teamsamarbejdet løbende blev evaluereret. At de fire teams havde konkrete opgaver at tage udgangspunkt i, samtidig med, at de skulle arbejde med at styrke samarbejdet, skabte mærkbare resultater.

Værdien af teams er rigtig gået op for os nu,

Ved forløbets opstart kunne nogle af afdelingsdyrlægerne ikke se værdien i, at de skulle samarbejde i teams. Alle var dog enige om, at de ønskede at fastholde teamsamarbejdet, ved forløbets afslutning i januar måned. En afdelingsdyrlæge beskrev effekten på denne måde:

Forløbet har bevirket, at afdelingsdyrlæger, chefer og direktør tilsammen fungerer som en krop, der hele tiden ved, hvad de andre gør.

Fælles fokus og koordinerede konkrete indsatser giver resultater

Enheden har høstet gode resultater af forløbet. Efterfølgende undersøgelser og evalueringer viste, at ledergruppen er godt på vej til at realisere sine mål. Sygefraværet er blevet reduceret med gennemsnitligt seks dage per medarbejder, og lederne har fået gode tilbagemeldinger i lederevalueringen. Trivselsmålingen for 2012 viste bedre resultater end den forrige og kundetilfredsheden er også god.

Lederudviklingsforløb med fokus på operationel lederskab

NIRAS JOBLIFE har gode erfaringer med ovenstående koncept, som også betegnes som OPL (Operativt Lederskab).