Substitution hos Danfoss via Center for Cirkulær Kemi

Substitution hos Danfoss via Center for Cirkulær Kemi

Substitution tager tid, og det kan være svært for virksomhederne at finde ressourcerne til det. Hos Danfoss i Nordborg har man brugt tilbuddet om gratis rådgivningstimer fra Center for Cirkulær Kemi (CCK) til at sætte processen godt i gang.

Center for Cirkulær Kemi skriver på deres hjemmeside, at Danfoss blev opmærksom på de gratis rådgivningstimer, og det tilbud satte gang i processen med substitution.

Ronald S. Oechsle, EHS Engineer og miljøkoordinator hos Danfoss Power Solutions, fortæller, at han sammen med Joblifes Kim Due Clemmensen, der er Cand. Scient i biokemi, gennemgik listen over registrerede kemikalier og prioriterede dem efter farlighed. Herefter udvalgte de en række kemikalier, og Kim Due Clemmensen gik i gang med at kontakte leverandørerne for at høre, om de kunne levere mindre farlige alternativer. Det er bl.a. lykkes at finde et substitutionsforslag til en maling, der indeholder et kræftfremkaldende stof, med et langt mindre farligt produkt.

Det er langtfra altid, at det lykkes at finde egnede alternativer til den farlige kemi, men så er der andre ting, man kan gøre for at mindske risikoen for medarbejderne. Her peger Kim Due Clemmensen på formen af produktet. Kan man fx i stedet for en aerosolspray få det samme produkt som en smøreolie eller en pasta i stedet, så produktet ikke forstøver og spreder sig i arbejdsmiljøet?

Sanering er en god start

Kim Due Clemmensen afholder kurser om substitution, og derved er han i kontakt med mange typer af virksomheder, og en af hans anbefalinger er at starte med at sanere kemikalierne, fx i forbindelse med udarbejdelsen af den lovpligtige kemiske arbejdspladsvurdering.

Hvis man gerne vil i gang med substitution, så er saneringen det rigtige sted at starte. Det er mit indtryk, at der står rigtig mange farlige kemikalier på lagrene ude på virksomhederne. Mange af dem bruges ikke længere, men de får lov til at stå og udgør en risiko for spild eller påkørsel. Disse kemikalier er måske blevet helt glemt, eller også repræsenterer de en værdi, fordi de engang er blevet indkøbt til et bestemt formål, men det rigtige er nu engang at få dem afleveret til et godkendt affaldsanlæg, der kan håndtere den farlige kemi.

Læs mere på CCk’s hjemmeside under casen om Danfoss.