Tscherning går foran med ambitiøst lederudviklingsprogram

Hos nedrivnings- og anlægsvirksomheden Tscherning kommer menneskene først. Det viser sig blandt andet i Tschernings vision om, at alle ansatte skal løftes fagligt, uanset om man er en del af den øverste ledelse, er sjakbajs eller en af medarbejderne på byggepladserne. Visionen fik i 2012 virksomheden til at etablere Tscherning Akademiet, som fik afsluttet et lederudviklingsprogram for ca. 75 ledere med NIRAS JOBLIFE, som samarbejdspartner.

Tscherning Akademiet – lederudvikling på alle ledelsesniveauer

Målet er, at Tscherning Akademiet løbende skal udvikle alle ledere i virksomheden, så de opnår et højt fagligt niveau og en forståelse af virksomhedens grønne ånd, værdier mv. For lederne betyder det samtidig, at de opnår den karriereudvikling, som de selv ønsker. Det uddannelsesforløb, NIRAS JOBLIFE netop har været samarbejdspartner på, har haft fokus på at styrke kompetencer i ledelse inden for arbejdsmiljø og særligt det psykiske arbejdsmiljø.

Lederudviklingsforløbet startede med 2 dages uddannelse af den øverste ledelse samt afdelingslederne. Herefter har projektledere, formænd og sjakbajser gennemført et forløb på 4 moduler af hver en halv dag.

Hverdagsledelse i praksis

Lederne er ud fra konceptet Hverdagsledelse blevet trænet i at vælge og anvende forskellige lederstile ud fra en analyse af den konkrete situation – og også ud fra en bevidsthed om, hvad de vil opnå og hvordan.

Det vil nemlig ikke være den samme lederstil, de skal anvende hver gang. Fx er der forskel på, om der skal gives klare direktiver om sikkerhedsregler til om en leder ønsker at få en nedriver til at tage mere ansvar og eventuelt være med til at udvikle ham til kommende sjakbajs eller formand. Derudover har uddannelsen indeholdt dialog om og træning inden for emner som fx konflikthåndtering, god tone på byggepladser, lytning og teambuilding.

For NIRAS JOBLIFE har det været et spændende projekt. Psykisk arbejdsmiljø er normalt ikke det, der fylder mest på byggepladserne, og det ses ikke så tit, at virksomheder investerer så massivt i uddannelse af formænd og sjakbajser.

For at holde de normalt meget fysisk aktive mænd i gang gennem lederudviklingen, har dagene udover oplæg, gruppeøvelser, spil, samarbejdsøvelser etc. budt på fysisk aktive pauser hver time og daglige konkurrencer.

Det har været et spændende og for mange et lærerigt forløb, der nu skal stå sin prøve i den virkelige verden ude på byggepladserne – det er derude hverdagsledelse skal praktiseres og teori omsættes i handlinger

Fakta om Tscherning

Tscherning blev grundlagt i 1975, hvor ejeren Georg Tscherning købte sin første gravemaskine. Siden da er virksomheden vokset stødt og tæller i dag 300 medarbejdere. Tscherning er i branchen særligt kendt for deres grønne profil og gode kundeservice og for at stå stærkt inden for arbejdsmiljø. Tscherning er ISO- og OHSAS-certificerede inden for kvalitetsstyring, miljø og arbejdsmiljø.
Det gennemførte uddannelsesprojekt er støttet af Arbejdstilsynets gennem 50/50-puljen, der yder støtte til arbejdsmiljørådgivning i særligt nedslidningstruede brancher.