Værdi både under og efter auditering af AVA’s psykiske arbejdsmiljø

Mange virksomheder oplever, at det kan være udfordrende at auditere det psykiske arbejdsmiljø, da det er sværere at ’kontrollere’ medarbejdernes adfærd på dette område, end det er på andre – fx i forhold til sikkerheden. For at opnå gode, tydelige resultater fra auditeringen af et psykisk arbejdsmiljø auditeres denne type gennem gruppeinterviews. Det sikrer samtidig en god proces for både de auditerede og auditor.

Vil du vide mere?

Tag fat i Nis Kjær, som brænder for at fortælle om dette emne