Værdistrømsanalyse på hjælpemiddeldepotet i Odense

På hjælpemiddeldepotet i Odense Kommune har NIRAS JOBLIFE gennemført en værdistrømsanalyse af depotets arbejdsgange og processer. Arbejdsmiljøanalysen danner afsæt for et forslag til re-design af hjælpemiddeldepotet, som skal sikre mere effektive arbejdsgange samt løse en række påbud fra Arbejdstilsynet og dermed skabe et bedre arbejdsmiljø.

En værdistrømsanalyse er et værktøj til at kortlægge det netværk af processer og aktiviteter, som materialer og informationer strømmer igennem, efterhånden som de bliver omdannet. Målet er at identificere de steder, hvor det er muligt at opnå effektiviseringer. Værdistrømsanalysen hos hjælpemiddeldepotet i Odense Kommune viste, at der bl.a. var muligt at opnå effektiviseringer ved at:

• Indføre et ERP-system (Enterprise Ressource Planning), der effektivt kan lagerstyre hjælpemidlerne i overensstemmelse med de behov, der er for driftsstyring.
• Indarbejde LEAN-principperne og arbejdsmiljø i hele processen.
• Sikre mindst mulig håndtering af hjælpemidler og dermed skabe et optimalt flow.
• Investere i effektive automatiske lagersystemer, der kan optimere lagerkapaciteten og derved nedsætte behovet for fjernlager til et absolut minimum.

NIRAS JOBLIFEs forslag vurderede også mulige forbedringer af arbejdsmiljøet, da Arbejdstilsynet forud for projektet udstedte en række påbud, som krævede rådgivning fra en autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Det gjaldt bl.a. ergonomiske belastninger, vask af hjælpemidler, flugtveje, pladsforhold, støj og kulde/trækproblemer.

NIRAS JOBLIFEs forslag til re-design indeholdt derfor forslag til at løse og forebygge påbuddene ved bl.a. at sikre arbejdsmiljørigtige indkøb, fx kravspecifikationer ved indkøb af vaskemaskine, udstyr og tekniske hjælpemidler til reducering af ergonomiske belastninger mv.

Helhedsorienteret analysemodel

Værdistrømsanalysen er gennemført med udgangspunkt i NIRAS JOBLIFEs Integrated Design-model. Modellen indebærer en systematisk gennemgang af de vigtigste problemstillinger inden for de seks områder: arbejdsmiljø, bygninger, forretning/økonomi, miljø og arbejdsgange/processer.

Ved at inddrage områderne sikrer modellen en indsigt og et overblik, der giver mulighed for at udarbejde et bredt indretningsforslag, der integrerer alle seks områder. Eksempelvis fokuserer modellen ikke kun på økonomien ved mulige forbedringer, men laver en helhedsvurdering (business cases) af forslagene, der medregner andre vigtige forhold som udnyttelsesgrad, optimering, effektivisering og arbejdsmiljø.

I arbejdsmiljø-projektet er der desuden fokuseret på at inddrage de ansattes egne erfaringer og anbefalinger. Det er sket, dels fordi medarbejderne besidder vigtig viden og erfaring fra det daglige arbejde, og dels for at give dem størst muligt ejerskab over projektet. Effektivisering er også at gøre op med gamle vaner og gøre tingene på en ny og smartere måde. Her spiller ledelsen en stor rolle ved at skabe rammerne for udviklingen.

Læs mere

På på www.arbejdsmiljoweb.dk kan du læse en omtale af arbejdsmiljøprojektet ’Færre løft i hjælpemiddeldepotet’.