Henrik Harboe: ”Vi kan ikke undvære kemi”

Seniorkonsulent og kemiker Henrik Harboe arbejder til dagligt med alt fra skimmelsvamp og risikovurderinger til hygiejne og mikrobiologi, og han har efterhånden prøvet lidt af hvert i sine 30 år i branchen. Sin store erfaring vil han også trække på i den netop nedsatte arbejdsgruppe om epoxy og isocyanater, som Arbejdsmiljørådet netop har nedsat i kølvandet på DR’s udsendelser om syge medarbejdere i vindmølleindustrien.

Flere medarbejdere er blevet syge efter at have arbejdet i vindmølleindustrien, påpegede DR i maj måned. Arbejdsmiljørådet har derfor nedsat en arbejdsgruppe bestående af fem repræsentanter fra arbejdsgiver- og arbejdstagersiden, som skal komme med anbefalinger til at sikre en effektiv forebyggelse og beskyttelse af medarbejdere, der arbejder med epoxy og isocyanater.

Seniorkonsulent og kemiker Henrik Harboe er blevet udpeget til at deltage i gruppen efter sine mange års erfaring med området: ”

Alt med kemi og indeklima er jo vigtigt, fordi det påvirker folks ve og vel. Vi kan ikke undvære kemi, men vi kan gøre det sundere at beskæftige sig med, så man ikke bliver syg af at gå på arbejde.

Det hele hænger sammen


Som fagspecialist i NIRAS Joblife inden for området biologi og kemi i bygninger og indeklima arbejder han med alt fra miljøscreeninger, arbejdsmiljøcertificering og skimmel til forurenede bygninger, hygiejne og mikrobiologi:

”Inden for hvert område er der utallige problemstillinger, og det hele hænger ofte sammen. Fx kan én hygiejneudfordring i en bygning påvirke brugernes slimhinder. Ligesom en læge laver undersøgelser for at stille en diagnose, er der mange parametre at undersøge, når man skal løse nye problemstillinger med fx indeklima.”

Han får ofte henvendelser fra kunder, der byder på lidt alternative opgaver:

Jeg blev engang kontaktet af vejarbejdere, der skiftede pærer i vejbelysningen. De havde fået fint nyt tøj med gule advarselsfarver og sikkerhedsudstyr osv., men nu blev de i stedet ædt af myg. Så opgaven gik ud på at identificere farvesynet hos myg, som jeg ellers mente gik efter silhuetter i skovkanten. Det viste sig imidlertid også, at problemet ikke var myg, men billearten glimmerbøsser, og de bider ikke. Så kunne de godt arbejde videre. Jeg blev da noget overrasket.

Stort fokus på indeklima 
Henrik er glad for at arbejde i NIRAS JOBLIFE:

Det er enormt givende at være i en virksomhed, hvor der er så stort fokus på kemi, biologi og indeklima. Vores indsats på det område har virket, og vi får mange sager ind fra kunder, der ikke kender os i forvejen. De sidste 20 år er der sket en stor professionalisering i branchen – kemiområdet er blevet mindre, fordi der er styr på det, og vi har færre forurenende processer i Danmark. Det er meget positivt.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev