3-årigt projekt skal sætte skub i reduktion af farlige kemikalier

Udskiftning af farlige kemikalier

I de næste tre år skal NIRAS arbejde med et projekt for Miljøstyrelsen, der skal sætte yderligere fokus på at få udskiftet farlige kemikalier på virksomheder i tre udvalgte brancher.

For at efterleve kravene i den danske miljø- og arbejdsmiljølovgivning; den europæiske REACH forordning, og for at understøtte FN’s 2030-mål arbejder mange virksomheder på forskellige niveauer løbende med at erstatte miljøbelastende stoffer med mindre farlige alternativer og udvikle mere bæredygtige produkter. Flere virksomheder fokuserer også på at opnå en høj grad af sikkerhed og sundhed for medarbejderne og arbejder med at reducere arbejdsmiljøbelastende kemiske stoffer med henblik på at forebygge arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser/sygdomme som fx eksem, allergi og kræft.

Det er dette arbejde med at reducere farlige kemikalier, det treårige projekt skal sætte yderligere skub i.

NIRAS JOBLIFE skal bidrage med arbejdsmiljø-viden

På arbejdsmiljøsiden handler det om at finde erstatninger for de indholdsstoffer, der kan være farlige for medarbejderne på virksomhederne. Det er blandt andre de kræftfremkaldende, reproduktionsskadende, allergifremkaldende, nervesystemskadende og hormonforstyrrende stoffer. Bliver medarbejderne udsat for disse stoffer, kan de medføre lidelser og sygdomme. Derfor skal NIRAS JOBLIFE vurdere, om de kemikalier, virksomhederne anvender, skal erstattes med andre kemikalier, der er fri for disse stoffer.

Tæt samarbejde med virksomhederne

I projektet skal NIRAS JOBLIFE samarbejde og være i tæt dialog med ledelserne, arbejdsmiljøorganisationer og indkøbsafdelinger i udvalgte virksomheder, så alle vinkler og ’øjne’ kommer på arbejdet med at finde bedre alternativer. Der er hos nogle virksomheder nemlig en række barriere for at finde erstatninger fx på grund af en række kundekrav, EU-normer, mangel på tid, ressourcer og økonomi.

Anvendelse af alternativer til produkter med de nævnte stoffer kan bidrage til et bedre arbejdsmiljø for medarbejderne. Fx vil de nedsætte risikoen for udvikling af arbejdsbetingede sygdomme, som kan medføre et sygefravær som både er til gene for den pågældende medarbejder, men også er dyrt for virksomheden. Erstatter virksomhederne kemikalier med mindre farlige alternativer, kan de samtidig reducere behovet for sikkerhedsforanstaltninger på virksomheden, fx i forhold til brug af værnemidler og behov for indkapsling/ventilation omkring arbejdet.

I den sidste ende skal projektet afveje den samlede arbejdsmiljø- og miljømæssige gevinst, der er ved at udskifte farlige kemikalier med bedre alternativer, i forhold til de teknologiske muligheder og de økonomiske omkostninger.

NIRAS er partner i EU-kampagnen ’Styr på kemien’

EU-kampagnen har fokus på det kemiske arbejdsmiljø i Europa. Kampagnen skal være med til at skabe opmærksomhed om sundhedsskadelige kemikalier på arbejdspladser. Derudover så har kampagne også fokus på at forebygge, at medarbejderne bliver udsat for dem. Læs mere om vores partnerskab her

Tilmeld dig vores nyhedsbrev