3F-medlemmer betaler velfærdens pris

Medlemmer af 3F udgør 8 % af alle beskæftigede i Danmark, men tegner sig for over 40 % af alle arbejdsskader. Det viser ny rapport, som Joblife har udarbejdet for fagforbundet 3F. Der er et stort menneskeligt og samfundsøkonomisk potentiale i at forbedre arbejdsmiljøet på arbejdspladser, hvor 3F’ere arbejder.

3F medlemmer betaler velfærdens pris

Professor i historie ved Copenhagen Business School, CBS Kurt Jacobsen udgav i samarbejde med Arbejdstilsynet i 2011 bogen ”Velfærdens pris”. I bogen påviste han, at en af omkostningerne ved vores moderne velfærdssamfund er et vist – højt – niveau af arbejdsskader. Velfærden har en pris, ”der betales af nogen – af dem, der kommer til skade eller bliver syge på grund af deres arbejde”, skrev han. En ny rapport udgivet af 3F og udarbejdet af Joblife viser, at disse ”nogen” i høj grad er 3F’s medlemmer.

3F skema

“De beskæftigede medlemmer af 3F udgør kun knap en tiendedel af alle beskæftigede i Danmark. Alligevel tegner medlemmer af 3F sig for fire ud af ti anmeldte såvel som anerkendte arbejdsulykker og erhvervssygdomme i Danmark”, fortæller projektchef i Joblife og forfatter til rapporten, Per Tybjerg Aldrich.

“Risikoen for at komme ud for en arbejdsulykke eller pådrage sig en erhvervssygdom er over fem gange så høj for et medlem af 3F som for alle beskæftigede under ét”, siger han videre.

Billedet er stort set uforandret i al den tid, 3F har eksisteret, dvs. siden 2005. Der er ikke nogen kurver, der for alvor er knækket – hverken når man betragter antal anmeldelser eller anerkendelser i absolutte tal eller set i forhold til antallet af beskæftigede”, påpeger Per Tybjerg Aldrich.

Behov for mere forebyggelse

For 3F dokumenterer rapporten endnu engang, at der er behov for markante forbedringer af arbejdsmiljøet.

”Jeg mener, at der skal sættes ind med langt mere forebyggelse, så det i højere grad undgås, at vores medlemmer kommer galt afsted, bliver syge eller slidt ned af deres job. Rigtig meget kan undgås med den rette forebyggelse og planlægning”, udtaler Ulla Sørensen, der er arbejdsmiljøpolitisk chef i 3F til Fagbladet 3F.

Enormt potentiale i forebyggelse

Dét synspunkt deler administrerende direktør i Joblife, Jan Steenhard. Han siger:

”Menneskeligt, virksomhedsøkonomisk og samfundsøkonomisk er der et enormt potentiale i at forebygge arbejdsulykker og erhvervssygdomme. Vi oplever heldigvis også, at mange virksomheder har indset dette. Mange af vores kunder efterspørger f.eks. rådgivning om at fremme en sikkerheds-, sundheds- og forebyggelseskultur.

Undersøgelser – fra bl.a. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø – peger desværre på, at der også findes en del – især små og mellemstore – arbejdspladser, som enten ikke prioriterer forebyggelse eller ikke véd, hvordan de skal gribe det an. Disse arbejdspladser efterspørger typisk heller ikke rådgivning. Her har f.eks. forsikrings- og pensionsselskaber en opgave med – og egeninteresse i – at understøtte en positiv udvikling”, mener Jan Steenhard.

Faktaboks

Om rapporten ”Arbejdsskader blandt 3F-medlemmer 2005-2018” er udarbejdet af Per Tybjerg Aldrich, Joblife for 3F.

Læs også artiklen i 3F’s fagblad

Tilmeld dig vores nyhedsbrev