APV ved biologiske påvirkninger i forbindelse med byggeri

Det er vigtigt også at sikre medarbejdere i forbindelse med byggeri for biologiske påvirkninger (fx mikroorganismer)

… og det gøres bl.a. via biologisk APV.

Mikroorganismer er en overordnet betegnelse for en meget forskelligartet gruppe af organismer som har det tilfældes, at de ikke kan ses med det blotte øje, men gennem en stærk lup eller et mikroskop. Eksempler på mikroorganismer kan fx være virus, bakterier, svampe og alger.

Biologisk APV

I forbindelse med bygge- anlægsarbejde kan medarbejdere fx blive eksponeret for mikroorganismer under:

  • Renovering, hvor der er afføring fra duer eller rotter
  • Fjernelse af skimmelsvampe, fx ved renovering eller nedrivning

Desuden er der som for alle andre medarbejdere og arbejdsopgaver også påvirkninger fra vira, som COVID-19.

Har man medarbejdere, som kan blive udsat for biologiske påvirkninger under udførslen af deres arbejde, skal der udarbejdes en biologisk APV inden arbejdet påbegyndes. Ved den biologiske APV skal der kortlægges om medarbejderne kan blive udsat for mikroorganismer, som kan udgøre en risiko for medarbejdernes sundhed. Når eventuelle risici er kortlagt, kan der handles derefter, så medarbejderne ikke udsættelse unødigt for biologiske påvirkninger og bliver syge.

Elementerne i en biologisk APV er de samme som andre APV’er: Kortlægning, vurdering, prioritering, handlingsplan med opfølgning.

Joblife bistår med den biologiske APV med sparring, faglig rådgivning samt hjælp til afhjælpende foranstaltninger. Læs desuden mere om skimmel og andre biologiske påvirkninger.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev