Arbejdsmiljøet går den forkerte vej

Besvær i kroppen. Symptomer på stress og depression. Særligt hos yngre medarbejdere. Med andre ord en stigende belastning af arbejdsmiljøet

Det viser data fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). Inden for de sidste 4 år er der sket en stigning i den psykiske arbejdsmiljøbelastning på ca. 15% og en stigning i belastningen kroppen på omkring 17%. Og det får alarmklokkerne hos Lotte Finsen, chefkonsulent i NIRAS JOBLIFE, til at ringe.

Signifikant dårligere psykisk arbejdsmiljø

NFAs undersøgelse ”Arbejdsmiljø og Helbred 2016” viser, at flere og flere angiver at have symptomer på stress og depression. Den viser også, at der er en stigning i belastende psykosociale påvirkninger, fx i form af ringe anerkendelse, information og indflydelse, højt tempo samt modsatrettede krav. Sammenlignet med 2012 er denne stigning signifikant.

Undersøgelsen viser også, at det specielt er yngre lønmodtagere samt kvinder, der er særligt udsatte, når det gælder det psykiske arbejdsmiljø. Desuden viser studiet, at der sammenlignet med den private sektor er en større andel af lønmodtagerne i den offentlige sektor, der er påvirkede.

Endelig afslører tallene, at denne stigning er særlig udtalt i brancher med meget kontakt til mennesker, fx ”døgninstitutioner og hjemmepleje”, ”restauranter og barer”, ”hotel og camping”, ”undervisning” samt ”transport af passagerer”.

Særligt unge i det private oplever forværret muskel-skeletbelastning

Stigningen i muskel-skeletbelastningen hænger sammen med, at flere end tidligere angiver at opleve ”træthed efter arbejde” og ”begrænsning i arbejdet på grund af smerter”. Igen er det de unge lønmodtagere, som er særligt udsatte.

Et kig på brancher viser, at stigningen er størst der, hvor branchen er præget af manuelt arbejde fx ”frisører og anden personlig pleje”, ”slagterier” og ”installation og reparation af maskiner”. Modsat belastningen vedrørende det psykiske arbejdsmiljø viser tallene mest muskel-skeletbelastning i den private sektor.

Der er brug for en indsats

At så mange, og særligt unge lønmodtagere, rapporterer både psykiske og kropslige belastninger, er i den grad alarmerende. Disse nedslående resultater viser med al tydelighed, at der er behov for at sætte øget fokus på området og at tænke i nye baner. Lotte Finsen, chefkonsulent hos NIRAS JOBLIFE, fastslår:

”Arbejdsgivere skal arbejde i mere målrettede baner, som tager højde for de konstante forandringer, der præger mange menneskers arbejdsliv. Med et stadig stigende fokus på effektivitet og optimering stiger presset på den enkelte medarbejder. Derfor er det afgørende, at organisere arbejdet, så man kan opnå god produktivitet samtidig med at man opnå et arbejdsmiljø, hvor medarbejderne trives”.

Læs mere her.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev