CLP klassificering og mærkning – udarbejdelse af sikkerhedsdatablade

Producenter og importører af kemiske stoffer og blandinger skal mærke og udarbejde sikkerhedsdata-blade m.v. Joblife har kompetencerne til at bistå virksomheder med dette specialistområde.

Kemiske stoffer og blandinger skal klassificeres, mærkes og emballeres forsvarligt for at forebygge ulykker og minimere påvirkningen af miljøet.
Kravene til klassificering og mærkning reguleres af Miljøstyrelsen. Stoffer og blandinger som produceres i Danmark, importeres til det danske marked eller importeres til brug i virksomheder skal klassificeres og mærkes efter CLP-forordningen.

I Joblife har vi kemikere som arbejder med CLP klassificering af stoffer og blandinger og efterfølgende udarbejder sikkerhedsdatablade på stoffer/blandinger. CLP klassificering er aktuelt både ved nye stoffer og blandinger som tages i brug i virksomheden, men også ved fortyndinger, som blandes og opbevares i virksomheden. Produkter som forhandles og markedsføres i Danmark, skal desuden være forsynet med et sikkerhedsdatablad på dansk. Joblife tilbyder i denne forbindelse oversættelse af sikkerhedsdatablade fra en lang række sprog, samt inddragelse af Dansk arbejdsmiljøregulering som fx anvendelsesbegrænsninger og særlige uddannelseskrav mm.

CLP Klassificering

Joblife tilbyder i den forbindelse:

  • Indhentning af fortrolige sammensætningsoplysninger hos producenten
  • Toksikologisk og økotoksikologisk vurdering af indholdsstoffer
  • Klassificering og mærkning iht. CLP-forordningen
  • Rådgivning om mærkningsregler, layout og størrelse af fareetiket
  • Udfærdigelse af færdige etiketter som kan fremsendes
  • Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade
  • Rådgivning om giftregler

Tilmeld dig vores nyhedsbrev