Deadline for ændret mærkning af kemikalier

Deadline for udskiftning af de orange faremærker til de nye farepiktogrammer nærmer sig med hastige skridt.
Inden d. 1. juni 2017 skal alle etiketter for kemikalier, f.eks. epoxyfugemasse, cellulosefortynder eller rengøringsmidler være mærket med de nye farepiktogrammer (hvide med rød kant) efter CLP-reglerne i stedet for de gamle orange faresymboler. Det betyder også, at sikkerhedsdata-bladene for disse blandinger skal revideres af leverandørerne, og der skal være lavet nye arbejdspladsbrugsanvisninger.

Overvej inden I indhenter nye sikkerhedsdatablade om produktet stadig anvendes. Ryd op i jeres kemikalier og bortskaf emballager I ikke længere anvender.

Produkter med rene kemikalier, som f.eks. acetone, rensebenzin eller mineralsk terpentin, skal allerede nu være mærket med en ny fareetiket med de nye farepiktogrammer, signalord, fare- (H-sætninger) og sikkerhedssætninger (P-sætninger).
For blandingsprodukter (flere stoffer blandet sammen i emballagen), f.eks. maling, epoxyprodukter eller rengøringsmidler har I denne sidste frist til d. 1. juni 2017 til at sikre, at produkterne er mærket korrekt efter de nye regler.

Hvis I har produkter med gammelt faremærke, så skal I enten bortskaffe kemikaliet med den gamle mærkning eller kontakte leverandøren for at få tilsendt en ny etiket til emballagen. Alternativt kan I printe en ny etikette fra en arbejdspladsbrugsanvisnings-database, hvis I abonnerer på en sådan som f.eks. ALECTIA’s Dansk Kemidatabase.

Hør mere om reglerne i filmen: Ny mærkningsordning for kemikalier

Tilmeld dig vores nyhedsbrev