Få en motiveret medarbejder ved at droppe bonussen

Drop bonussen

Drop bonussen og støt i stedet medarbejdernes indre motivation

Mange virksomheder bruger stadig bonus og lønforhøjelse som motivationsfaktorer, selvom forskning viser, at man som leder i højere grad motiverer sine medarbejdere ved at være opmærksom på at støtte medarbejdernes behov for at opleve autonomi, kompetence og samhørighed.

Det gode alternativ til bonus og lønforhøjelser

Hvad stiller man som leder så op? Hvad sætter man i stedet for belønninger og bonus? For opgaverne skal stadig løses, hverdagen byder på pligter, og der er vigtige opgaver på programmet.

Alternativet, der kan styrke motivationen og trivslen på arbejdspladsen, tager udgangspunkt i selvbestemmelsesteorien, der er udviklet af Edward Deci og Richard Ryan. Deres indgående forskning konkluderer, at mennesker har tre psykologiske behov; at opleve autonomi, føle sig kompetent og forbundet gennem relationer.

Hvis man som leder er i stand til at lede på en måde, så netop disse tre behov støttes, yder medarbejderne deres bedste samtidig med, at de undgår stress og udbrændthed. Det handler med andre ord om at tilrettelægge og uddelegere opgaverne, så medarbejdere til fulde oplever, at deres indsats er vigtig – og gør den velvilligt og ansvarligt, fordi de derigennem oplever autonomi, at de gør en forskel i samhørighed med andre.

Korte hyppige dialoger på 5-7 minutter om ugen kan gøre det

Chefkonsulent i NIRAS, Lene Eriknauer, deler sammen med lektor, Ib Ravn, i en artikel i tidskriftet Erhvervspsykologi en række eksempler og konkrete redskaber, man som leder kan anvende til at udøve motiverende og tydelig ledelse – selv på de 2-5 minutters daglige dialoger med hver medarbejder, så de bliver støttet i deres oplevelse af selvbestemmelse, brug af kompetencer og samhørighed.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev