Erfaring med luftmålinger af kemiske stoffer i arbejdsmiljø

Arbejdstilsynet er i gang med et eftersyn af de danske regler og retningslinjer om luftmålinger af kemiske stoffer i arbejdsmiljøet. Joblife har bidraget med en udredning om bl.a. danske og udenlandske erfaringer på området.

Erfaring med luftmålinger af kemiske stoffer i arbejdsmiljø

Nye EU-grænseværdier for stoffer og materialer i arbejdsmiljøet og en stigende opmærksomhed i Danmark på grænseværdier har medført et øget fokus på luftmålinger og luftmåleprogrammer i arbejdsmiljøet. Arbejdstilsynet er derfor i gang med at gå de danske regler og retningslinjer for luftmålinger efter for at se, om der er behov for justeringer.

I den forbindelse har Arbejdstilsynet fundet det relevant at inddrage erfaring fra danske virksomheder, der anvender luftmålinger i arbejdsmiljøet. Myndigheden har også ønsket at inddrage erfaring fra andre lande. Endelig har man ønsket at få belyst, hvordan europæiske standarder for luftmålinger i arbejdsmiljøet kan anvendes som grundlag for virksomheders luftmålinger til at dokumentere, at en grænseværdi er overholdt.

Behov for klarere retningslinjer for luftmålinger

Spørgsmålene er belyst i en udredning, som Joblife har udarbejdet for Arbejdstilsynet. Rapporten med resultatet af udredningen er netop offentliggjort på Arbejdstilsynets hjemmeside.

I rapporten konkluderes det bl.a., at de danske retningslinjer mv. for luftmålinger med fordel kan sammenskrives i færre bekendtgørelser og vejledninger. Som det er i dag, kan det være vanskeligt at få overblik over, hvad man skal rette sig efter som virksomhed. Der peges også på, at standarderne DS/EN 482:2012+A1:2015 og DS/EN 689:2018+AC:2019 udgør et godt og fuldstændigt værktøj til at vurdere, hvornår der skal foretages målinger, hvilke målinger der skal foretages, og hvordan disse målinger skal håndteres i udførelsen, valideringen og den statistiske vurdering, så man kan konkludere, om en grænseværdi er overholdt. Der refereres til disse standarder i Arbejdstilsynets aktuelle vejledninger om arbejdshygiejniske målinger, men udredningen peger på, at de ikke spiller den helt store rolle i virksomheders praksis på området.

Virksomheder kan gennemføre deres eget eftersyn

Udredningen indgår nu i Arbejdstilsynets videre arbejde med eftersyn af regler og retningslinjer”, oplyser civilingeniør Per Tybjerg Aldrich, der har været Joblifes projektleder på udredningen. ”Hvad dette arbejde fører til, er det for tidligt at sige noget om på nuværende tidspunkt. Men nu er udredningen offentliggjort, og den kan måske inspirere virksomheder og andre til at gennemføre et eftersyn af deres egen praksis i forhold til luftmålinger af kemiske stoffer i arbejdsmiljøet. Vi bistår naturligvis gerne i den sammenhæng”,

Fakta om projektet

Rapporten ”Erfaring med luftmålinger af kemiske stoffer i arbejdsmiljøet” er udarbejdet for Arbejdstilsynet af Joblife ved Per Tybjerg Aldrich, Kim Due Clemmensen, Tina Jensen, Stine Holm Rasmussen, Henrik Harboe og Peter Quistgaard. Rapporten kan downloades fra Arbejdstilsynets hjemmeside

Tilmeld dig vores nyhedsbrev