Erhvervspsykologen: ”Æstetisk kan vi bedst lide runde former”

Som erhvervspsykolog arbejder Esben Nedergaard Olsen med menneskets oplevelse af bygninger. Om et rum er rundt eller firkantet, og om det har vinduer eller ej, har ifølge nye studier stor indflydelse på menneskers velbefindende. Og det skal arkitektur i dag tage større hensyn til, mener Esben. Der skal med andre ord være plads til neuroæstetik.

”Forestil dig, at du træder ind i et kvadratisk rum uden vinduer, fx en elevator eller et depotrum. Døren lukkes bag dig. Føles det rart? Du kunne nok forestille dig noget, som var mere behageligt, og du vil højst sandsynlig føle dig draget mod at komme ud hurtigst muligt. Man forstår godt, at mennesket i sin tid udtænkte fængselscellen som et slags byggeteknisk torturredskab. Rummet, der omslutter os, påvirker os på godt og ondt, ligegyldigt om vi tænker over det eller ej, og konsekvenserne af rummets indflydelse på psyken bliver vi hele tiden klogere på,” fortæller Esben.

Når torne og tænder er farlige

Temaet hører under overskriften neuroæstetik, som er studiet af hjernens reaktioner på stimuli, fx et rum eller en bygning. Det er en gren inden for arkitekturpsykologien, der låner fra både neuroforskning og psykologi, og det essentielle er, at man ud fra talrige studier er nået frem til nogle definitioner af fællesmenneskelige grundbehov. ”Fx ved vi fra et studie fra sidste år, at manglende vinduer i et rum påvirker vores stresshåndtering, og vi ved, at spidse former er angstprovokerende, mens runde former ser ud til at berolige os.”

Det kommer ifølge Esben af flere ting. Man kan bl.a. forestille sig, at urmennesket tidligt har erfaret, at rosens kurvede blade er mere behagelige at røre ved end tornene, ligesom rovdyrs spidse tænder og klør har gjort os kloge af skade. Disse urmenneskelige erfaringer ligger forankret i os, og det påvirker os – også når vi ikke er klar over det. Denne viden bruger Esben til at rådgive bygherrer og arkitekter, så de kan blive inspireret til at indrette rum eller bygninger i overensstemmelse med menneskets grundbehov.

”Mit budskab er, at vi grundlæggende set skal bygge miljøer, som beroliger vores nervecenter frem for at stresse det,” fortæller Esben, som især har ét område under sin bevågenhed for tiden:

Æstetik påvirker vores helingsproces

”Et specifikt sted, hvor man har brug for at blive beroliget, er på hospitalet. Patienterne har brug for at hvile for at kunne restituere og hele. Vi ved fx, at kroppens helingsproces går i stå, når vi er stressede, hvilket illustrerer det absurde i at overse æstetikkens bidrag til hospitalet,” fortæller Esben, som før sommeren holdt et frokostmøde om emnet i ALECTIA.

Æstetik og funktionalitet hænger ifølge Esben nøje sammen i byggeri, og det er forfejlet at opdele dem. ”Når vi nu kan se, at rumdesign påvirker vores stressniveau, og at stress er én af de største risikofaktorer forbundet med kontorarbejde, hvorfor er man så ikke mere interesseret i at indrette arbejdspladser, som øger medarbejderens robusthed over for stress?”

Der er lang vej endnu

Selvom vi med enkelte byggerier er på rette vej, er stadig lang vej endnu. Byggebranchen skal være bedre til at tænke psykologi ind i projekter fremover, mener Esben. Vores viden om, hvad mennesket foretrækker i rum og byggerier bliver kun større.

”Selvfølgelig ved vi intuitivt, at vi foretrækker nogle rum frem for andre. Men ofte ved vi ikke hvorfor. Det er den viden, man er ved at finde frem i psykologien, og hvis vi i ALECTIA får bragt denne viden endnu mere i spil i vores byggeprojekter, så kan vi skabe bygninger med større værdi for brugerne. Og det, synes jeg, er et mål, der er værd at stræbe efter,” slutter Esben.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev