NYT – Mange flere kan få 80 % tilskud til arbejdsmiljøindsatser

- Få nyeste viden på vores gratis webinar den 31. marts

Den 20. april ændres reglerne, så private virksomheder med P-enheder med max. 100 ansatte samt offentlige virksomheder med P-enheder med max 50 ansatte også kan søge tilskud.

80 % puljen

Arbejdstilsynet administrerer en pulje på 100 mio. kr. årligt i 2022 og 2023, hvoraf der kan ydes tilskud til arbejdsmiljøindsatser med 80 % af udgifterne og med op til 500.000 kr. pr. ansøgning. Midlerne fordeles efter først-til-mølle-princippet.

Hvem kan søge?

Reglerne ændres, så flere mindre private virksomheder, og nu også offentlige virksomheder, kan søge tilskud til arbejdsmiljøindsatser med anvendelse af autoriseret arbejdsmiljørådgiver.

For de private virksomheder er det efter de nye regler p-enheder med op til 100 ansatte, der kan søge midler, mens det er offentlige P-enheder med max 50 ansatte, der kan være med.

Hvad kan der søges til?

Der kan bl.a. søges tilskud til projekter ved brug af en autoriseret arbejdsmiljørådgivning, der sætter fokus på at reducere psykisk og fysisk nedslidning samt ulykkesforebyggelse. Ved fysisk menes ergonomi, forebyggelse af høreskader samt forebyggelse vedr. støv og kemi.

Med de ændrede regler er der udvidet mht. områder, der kan søges til, idet bl.a. støv, støj og kemi nu eksplicit nævnes som formål.

Hvordan kan vi hjælpe?

Joblife a/s er autoriseret arbejdsmiljørådgiver og har stor erfaring med ansøgning af puljen. Vi vil derfor gerne dele vores erfaringer med jer omkring puljens mange muligheder og inspirere med konkrete eksempler på arbejdsmiljøindsatser inden for puljens ramme.

Deltag på vores gratis online inspirationswebinar den 31. marts kl. 14:30-15:30. med følgende program:

1. del: gennemgang af reglerne for tilskud med konkrete eksempler på indsatser (plenum)

2. del: deltagerne deles op efter faglig interesse, og I får gruppevis mulighed for en direkte uforpligtende dialog med en konsulent indenfor kemi, ergonomi, ulykkesforebyggelse, psykisk arbejdsmiljø og ledelse, systematisk arbejdsmiljø mv.

Vi hjælper jer fra start til slut. Går jeres ansøgning ikke igennem, har I ingen udgifter i forhold til os.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev