100 mio. kr. i tilskud til indsatser i små virksomheder for at reducere ulykker og nedslidning

Små virksomheder med max 50 ansatte kan få 80 % tilskud til at lave indsatser for at reducere psykisk og fysisk nedslidning samt ulykkesforebyggelse ved brug af en autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Pulje på 100 mio. årligt i 2021-2023. Puljen kan også bruges til fysisk træning på arbejdspladsen og afprøvning af tekniske hjælpemidler, der kan forbedre det ergonomiske arbejdsmiljø samt reduktion af ulykker.

100 mio. kr. i tilskud til indsatser i små virksomheder for at reducere ulykker og nedslidning

Puljen åbner d. 29 marts, og der kan søges midler hos Arbejdstilsynet i perioden 2021-23, men det er først-til-mølle-princippet der gælder, så man skal ikke tøve med at søge. Virksomhederne skal søge online, og de kan få bistand af den autoriserede rådgiver til ansøgningen. Indsatserne må ikke være igangsat, før der ansøges.

Der kan søges tilskud til projekter, der max har en varighed på 1 år, indenfor psykisk og fysisk nedslidning samt ulykkesforebyggelse. Det kan fx være forbedringer indenfor det ergonomiske arbejdsmiljø, arbejdspres, krænkende handlinger, samarbejde m.v. Og det kan være indsatsen vedr. sikkerhedskultur, analyse af ulykker og andre indsatser for at reducere antallet af ulykker.

Puljen indeholder også tilskud vedr. træning og afprøvning af tekniske hjælpemidler, der kan reducere belastninger ved løft, træk og skub eller lign. eller reducere ulykker ved fald fra højden eller lign.

Generelt gælder, at der skal være tale om en arbejdsmiljømæssig relevant problemstilling i virksomheden, og ansøgeren skal angive den forventede forebyggende virkning af projektet.

Der kan ydes tilskud med 80 % af udgifterne og med op til 500.000 kr. pr. ansøgning.

Joblife vil stå klar til at bistå små virksomheder med at søge midler, når puljen åbner, så kontakt os gerne allerede nu uforpligtende for at få mere information samt hjælp til at søge midler.

Læs mere om puljen på på Arbejdstilsynets hjemmeside

Tilmeld dig vores nyhedsbrev