Fokus på kemi og ergonomi i frisørfaget

BFA Service og turisme giver i hele 2022 en mulighed til frisørlaug rundt i landet om at kunne invitere sine medlemmer til at styrke arbejdsmiljøet og konkret at styrke forebyggelsen af problemer med håndeksem og smerter i bevægeapparatet i salonerne.

Fokus på kemi og ergonomi i frisørfaget

Inspirationsmøderne er udviklet i samarbejde med frisørbranchen og Joblife som autoriseret arbejdsmiljørådgiver. På møderne sættes fokus på bl.a. håndteringen af kemi, vådt arbejde, belastende arbejdsstillinger og indretning af saloner. Møderne afholdes lokalt og vil vare ca. 1 time.

Mødepakken er et resultat af den trepartsaftale, som regeringen har indgået med arbejdsmarkedets parter om at forbedre arbejdsmiljøet i udvalgte brancher. I den forbindelse har Frisørmestrene sammen med Frisørforbundet sat som mål frem mod 2030 at få reduceret belastningerne i branchen på det kemiske område med 20 % og på det ergonomiske arbejdsmiljø med 15 %.

Alle frisørlaug kan booke et inspirationsmøde, og har I spørgsmål i forhold til tilmelding/dato, er I også velkomne til at kontakte Gitte Lindhard på tlf. 3010 9694 eller e-mail: gli@joblife.dk.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev