Guide skal hjælpe med at håndtere seksuel chikane i omsorgsarbejdet

Et stort forsknings- og udviklingsprojekt konkluderer, at seksuel chikane i omsorgsarbejdet er tabubelagt og mere udbredt, end man tidligere har været klar over. Og effekten er øget risiko for depression hos de ansatte. Projektet har foruden analyser resulteret i en praktisk guide, der skal hjælpe med at italesætte problemet.

Hjælp til at håndtere udfordringerne indenfor social- og sundhedssektoren

Den anvendelige guide, der er en del af det store forsknings- og udviklingsprojekt ”Seksuel chikane i omsorgsarbejdet”, er med til at åbne for tabuet om seksuel opmærksomhed fra klienter og patienter. Guiden skal være med til at kunne starte en dialog på arbejdspladsen om, hvordan man kan og vil forebygge og håndtere problemet. For det er et problem, der kan have alvorlige helbredsmæssige konsekvenser for medarbejderne og stille dem i svære dilemmaer.

Per Tybjerg Aldrich, der er markedschef i Joblife, har været projektleder på projektet, og ifølge ham er en af udfordringerne også, at mange ansatte netop ikke vil kalde det de oplever for seksuel chikane.

De er derimod udsat for seksuel opmærksomhed – som er en uønsket opmærksomhed, fordi den kommer fra de borgere, som de er ansat til at pleje mv. Netop fordi der er tale om uønsket seksuel opmærksomhed, der kan komme til udtryk på mange forskellige måder, er der tale om glidende overgange og gråzoner mellem det, der kan tolereres af den enkelte, og det, der ikke kan tolereres af den enkelte.

Sæt dialogen i gang dilemmakort

Seksuel chikane i omsorgsarbejdet er udbredt, har projektet vist.

Men når man kigger rundt for at finde ud af, om der findes hjælp til, hvordan arbejdspladser kan håndtere den slags problemer, ja så må vi konstatere, at det ikke rigtig findes.

En anden udfordring er også konkludere han, at problemet ofte er underbelyst – arbejdspladserne har ganske enkelt ikke kendskab til, hvor udbredt chikanen er:

Derfor er første trin i guiden en hjælp til, hvordan man kommer i gang med at tale om det – for eksempel ved hjælp af dilemmakort.

Tabuer er netop tabuer, fordi det ikke er noget, man går og taler om, derfor risikerer man som medarbejder selv at gå og slås med problemet, få en depression eller forlade den type arbejde.

Guiden kan være den nye hjælp til, at man kan få udviklet fælles retningslinjer, så det kommer mere frem i lyset på de danske arbejdspladser.

Læs hele guiden her

Konsulenter

Tilmeld dig vores nyhedsbrev