JOBLIFE opruster efter fusionen

JOBLIFE udvider sin konsulentstab med 4 kompetente og erfarne rådgivere, idet vi har ansat to konsulenter fra COWI, som ophører med arbejdsmiljørådgivning, som ikke retter sig mod bygge- og anlægsområdet, en konsulent er en tidligere ALECTIA-konsulent, der genansættes, og som den fjerde konsulent ansættes en erfaren arbejdsmiljømedarbejder til vores Aalborg-kontor.

Per Tybjerg Aldrich er pr. 1. oktober ansat som Markeds- og projektchef, og han får ansvaret for bl.a. forsknings- og udviklingsprojekter. Per kommer fra en stilling som Markeds- og projektchef i COWI, og han er et kendt ansigt i arbejdsmiljøverdenen og medbringer stor erfaring indenfor bl.a. arbejdsmiljøøkonomi og fundraising. Per vil indgå i ledergruppen.

Fra COWI er ligeledes ansat Susie Kjær, som er erhvervspsykolog og har en lang og bred erfaring med alle områder indenfor psykisk arbejdsmiljø. Susie starter 1. sept.
Søren Thorhauge, der har mange års erfaring i firmaet, vender 1. juli tilbage. I de sidste 1½ år har Søren arbejdet med arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen på det nye OUH–byggeri. Søren vil fortsat arbejde som arbejdsmiljøkoordinator, som underviser på koordinatoruddannelsen og som generel arbejdsmiljørådgiver.

Til vores Aalborg-kontor har vi pr. 15. august ansat Sidsel Brinch Christensen, som ny konsulent. Sidsel er uddannet ergoterapeut og Cand. Mag. i forandringsledelse. Sidsel har en bred arbejdsmiljømæssig baggrund bl.a. fra 7 års ansættelse i Frederikshavn kommune.

Med ansættelsen af de fire nye konsulenter har vi fået suppleret vores allerede stærke team.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev