NIRAS medvirker til at fremme sund og sikker 3D-print i et ambitiøst innovationsprojekt

NIRAS JOBLIFE er med som arbejdsmiljøekspert på innovationsprojektet AM-LINE 4.0, som har et mål om, at få flere af Danmarks små og mellemstore virksomheder i gang med at 3D-printe i metal. NIRAS JOBLIFE skal kortlægge de arbejdsmiljøfaktorer, der er forbundet med 3D-print

En analyse har vist at kun 4 % af små- og mellemstore danske virksomheder benytter 3D-print. Innovationsfonden har sammen med blandt andet Teknologisk Institut, Grundfos og Danfoss derfor investeret næsten 90 mio. kr. i projektet, der enkelt sagt går ud på at bygge et demonstrationsanlæg, så man bliver klogere og får flere til at benytte metoden. En vinkel i projektet er, at virksomheder, der vil benytte sig af 3D-print, ikke får negative påvirkninger på arbejdsmiljøet.

Arbejdsmiljøforhold bliver nøje undersøgt

3D-print er ikke særligt anvendt til produktion i danske virksomheder, og derfor er der også mange arbejdsmiljøfaktorer, der mangler at blive kortlagt. Det er NIRAS’ opgave i AM-LINE 4.0-projektet:
”Vi skal kortlægge hvilke risici, der knytter sig til 3D-print i metal og dermed bistå med at udbrede 3D-teknologien på en bæredygtig måde”, fortæller markedschef i NIRAS, Per Tybjerg Aldrich, der er NIRAS’ projektleder og også medlem af styregruppen for AM-LINE 4.0.

Vi kigger både på processen med at indføre den slags print-produktion: hvad skal man som virksomhed være opmærksom på, når man stiller linjen op, altså selve printeren, og det, der er rundt om? Hvordan undgår man for eksempel at skulle bære tunge ting? Og så ser vi også på, hvad man skal tage højde for, når selve produktionen går i gang – det kunne være de metaller, man printer med, og om det for eksempel vil være bedst at udbygge med et ventilationsanlæg. Kort sagt ser vi på alle arbejdsmiljøforhold før, under og i forbindelse med 3D-print-produktion for at undgå problemer.

Konkrete vejledninger til industrien

Per Tybjerg Aldrich præciserer, at det er vigtigt, at få løsningerne med i projektet, og at NIRAS’ rapport ved projektets afslutning kommer til at indeholde et katalog over gode løsninger, tjeklister mm.:

Vi er meget opmærksomme på, at projektet skal munde ud i vejledninger, som industrien kan bruge.

Mere om projektet

Innovationsfonden har investeret 35 mio. kr. i projektet.
Det samlede budget er på 88 mio. kr.
Projektet kører i fire år fra 1/1 2018. Herefter skal det køre videre som et netværk, hvor virksomheder kan få hjælp til 3D-print.
Navnet AM-LINE henviser til den engelske betegnelse på 3D-print; Additive Manufacturing (AM) og ambitionen om at bruge AM i produktionslinjerne.

Demonstrationsanlægget for industriel 3D-print åbner i foråret 2018, hvor virksomheder får adgang til metalprintere, plastprint- teknologier, efterbehandlingsfaciliteter inden for blandt andet varme- og overfladebehandling samt moderne kvalitetssikringsudstyr.
Centeret kommer til at fungere som en produktionsfacilitet.
Her kan virksomheder udvikle og printe produkter, som de efterfølgende kan implementere i deres egne produktionslinjer.
Virksomheder kan også få uddannelse og træning samt rådgivning i forhold til fremtidige investeringer.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev