Nye regler for anmeldelse af kemiske produkter

Nye regler for anmeldelse af kemiske produkter

I skal fremover anmelde kemiske produkter 2 steder.

Opfylder jeres kemiske produkter kravene til anmeldelse i Arbejdstilsynets Produktregister skal I pr. 1. januar 2021 både anmelde produkterne til ’Poison Centre Notification Portal’ (PCN-portalen) og til Produktregistret i Arbejdstilsynet.

Sælger I faremærkede produkter til private forbrugere, skal produkterne anmeldes til ’Poison Centre Notification Portal’ (PCN-portalen).

Anmeldelser for produkter, der allerede er indgivet til Produktregistret, vil fortsat være gældende frem til 1. januar 2025. Hvis anmeldelsen skal opdateres pga. ændringer i produktet, skal det meldes både til PCN-portalen og Produktregistret.

Miljøstyrelsen anbefaler at være i god tid med anmeldelserne, da det kan tage tid at forberede de oplysninger, man skal indberette. Har jeres virksomhed brug for hjælp til indberetningerne er I velkomne til at kontakte Joblife a/s, som kan være behjælpelige.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev