NYT om arbejdspladsbrugsanvisninger

Arbejdstilsynet og arbejdsmarkedets parter arbejder med ændringer på formkravet til arbejdspladsbrugsanvisninger, som giver mulighed for en forskellig tilgang hos de enkelte virksomheder, f.eks. anvendelse af flere piktogrammer. Der vil fortsat være mulighed for at anvende APB-formatet som det er nu. Eksisterende arbejdsmiljøregler for kemikalier består stadig, bl.a. regler for arbejde med kræftfremkaldende produkter/processer, instruktion af medarbejder ved ibrugtagning af nyt kemikalie, og krav om erstatning af farlige kemikalier med mindre farlige eller ufarlige kemikalier. Der vil også stadig skulle ske en kortlægning af det kemiske arbejdsmiljø.

Regelændringen træder i kraft 1. juli 2019. NIRAS holder løbende øje med offentliggørelserne fra Arbejdstilsynet, og vil orientere om nyheder på området ligesom vi vil udvide Dansk Kemidatabase med de nye ændringer/muligheder.

FN´s verdensmål

I NIRAS arbejder vi i vores rådgivning med at støtte op om FN´s 17 verdensmål:

Når vi i NIRAS JOBLIFE rådgiver på kemiområdet støtter vi her op om mål nr. 12

Delmål 12.4: Inden 2020 skal der opnås en miljømæssig forsvarlig håndtering af kemikalier og affald i hele deres livscyklus, i overensstemmelse med de aftalte internationale rammebetingelser, og deres udledning i luft, vand og jord skal væsentligt reduceres for at mindske deres negative indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev