Opdaterede plakater om kemi og farligt gods

At de gamle faresymboler ikke mere er lovlige betyder ikke, at alle medarbejdere er bekendt med det og kender betydningen af de nye farepiktogrammer.
For at gøre indsatsen med at lære medarbejdere de nye farepiktogrammer nemmere har NIRAS JOBLIFE opdateret sine plakater om faremærkninger. Plakaterne kan bruges ved introduktion og uddannelse af medarbejderne, som håndterer kemiske stoffer.
Plakaten med de nye farepiktogrammer findes både på dansk og engelsk.

Kemiplakater Joblife

Plakaten med både gammel og ny mærkning gør anvendelsen af den nye mærkning nemmere for dem, der stadig har den gamle mærkning på ryggraden.
Denne plakat findes på dansk.

Vores plakat om farligt gods har vi ved samme lejlighed opdateret. Plakaterne er bl.a. anvendelige for medarbejdere, som afsender, transporter og modtager farligt gods.

Plakaterne kan findes og downloades til print under ydelserne Kemiske produkter og Farlig gods.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev