Opdaterede vejledninger om kemi fra Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet har opdateret AT-vejledningen ”Arbejde med stoffer og materialer” i januar 2020. Vejledningen præciserer, at virksomhedernes kemiske risikovurderinger skal være skriftlige og tilgængelige for de ansatte. Virksomhederne vælger selv, hvordan deres kemiske risikovurderinger skal udformes og være tilgængelige for de ansatte. Derudover tydeliggøres det, at den valgte form og indholdet i den kemiske risikovurdering skal kunne bruges som udgangspunkt for oplæring og instruktion, samt at resultatet af risikovurderingen kan være bestemmende for, om oplæring og instruktion skal understøttes med skriftligt materiale.

Arbejdstilsynet har desuden opdateret en række af deres vejledninger i løbet af sommeren/efteråret 2019. Herunder ses et udvalg af vejledninger:

  • Epoxy- og isocyanatholdige produkter
  • Flyveaske
  • Brandfarlige væsker
  • Nanomaterialer
  • Asbest
  • Kræftrisikable stoffer og materialer
  • Køle-smøremidler
  • Vådt arbejde

Tilmeld dig vores nyhedsbrev