Seksuel chikane – det skal der handles på!

Seksuel chikane

Heldigvis har der været stor opbakning til Sofie Lindes udmelding om, at hun har været udsat for seksuel chikane.

Det er så uhyre vigtigt, at hun – og andre, der ytrer sig om chikane – oplever sig hørt, set og taget alvorligt.

Og det er så afgørende vigtigt, at vi alle oplever os reelt hørt og taget alvorligt, når vi står frem med det, som for det enkelte menneske opleves som ubehageligt/grænseoverskridende/nedværdigende – og det hvad enten det drejer sig om seksuel chikane, mobning, nedværdigende og sårende kommunikation, uløste konflikter eller andet, der påvirker os negativt.

Eksemplet med Sofie Linde og den store opbakning, der har været, påpeger med al tydelighed, at der på mange arbejdspladser foregår noget, som er helt uacceptabelt, og som der skal tages hånd om og handles på – på de enkelte arbejdspladser.

Aktualiteten og debatten lige nu er en oplagt mulighed for, på hver enkelt arbejdsplads, at få (måske igen/igen) fokus på:

  • Hvordan trivslen og arbejdspladskulturen er på hver enkelt arbejdsplads. Dette både med hensyn til – ikke mindst seksuel chikane – og bestemt også med hensyn til trivslen og det psykiske arbejdsmiljø i al almindelighed?
  • Er der en arbejdspladskultur, hvor alle trygt kan udtrykke sig, og hvor alle oplever sig hørt og taget alvorligt?
  • Er der reelt interesse i at få en dybere viden om, hvordan medarbejderne oplever arbejdspladskulturen?
  • Er der forståelse for dette og reel interesse for at handle på de opmærksomhedspunkter, som der bliver peget på og evt. kommet med konkrete forslag til at ændre på?
  • Er der en tryghed på arbejdspladsen, så man ”tør” sige fra – med andre ord, er der en høj psykologisk sikkerhed?

I lyset af at vi desuden er i en tid med Covid-19 med alt, hvad det har indebåret for den enkelte medarbejder, gruppen og organisationen og dermed også arbejdspladskulturen, er det en oplagt lejlighed til at få sat fokus på og undersøgt trivslen/arbejdspladskulturen på den enkelte arbejdsplads.

Det kan mindst gøre os klogere på, hvordan det ”ser ud her hos os” og dermed give os muligheden for at gøre noget ved det!

Vores anbefaling er, at jo før og jo bedre vi kommer i gang – jo før kan vi justere på det, der giver mening på den enkelte arbejdsplads, og i værste fald kan vi få stoppet det, der absolut ikke må foregå!

Sæt emnet på dagsordenen på jeres næste leder- eller arbejdsmiljøorganisationsmøde.

Har I behov for bistand til at arbejde med emnet, så kontakt os gerne.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev