Strategisk arbejdsmiljø for arbejdsmiljøledere

Som arbejdsmiljøleder har du også brug for at udvikle dig og få ny viden. En 5 dages uddannelse ’Strategisk arbejdsmiljø for arbejdsmiljøledere’ sætter fokus på, hvordan arbejdsmiljø, strategi og økonomi konkret i dagligdagen kan kobles sammen, og via personfaktorprofilen DISK sættes fokus på den enkelte arbejdsmiljøleders personlige styrker og udfordringer. Denne indsigt er med til at styrke arbejdsmiljølederens effektivitet og gennemslagskraft som arbejdsmiljøleder og dermed bidrage til at få succes med arbejdsmiljøarbejdet.

Strategisk arbejdsmiljø for arbejdsmiljøledere

Uddannelsen baserer sig på erfaringsudveksling og deltagerinvolvering, hvor deltagerne kan få inspiration og sparring fra medkursister og underviserer i forhold til egne personlige såvel som strategiske udviklingspunkter. Kurset afvikles som et 5 dages forløb bestående af 3 moduler, som afholdes med ca. en måneds mellemrum, der giver deltagerne mulighed for at arbejde med relevante strategiske udfordringer i egen virksomhed mellem modulerne.

De 5 dage indeholder:

• Viden om aktørerne og beslutningsprocesserne i organisationen
• Egen rolle og udviklingsmuligheder
• Dialogmetoder og motivation
• Fra strategi til implementering
• Strategiske overvejelser i arbejdet som arbejdsmiljøleder

Tid og sted

Uddannelsen har vi udbudt siden 2013. Læs om deltagernes reaktioner fra en tidligere uddannelse på siden Arbejdsmiljøledere begejstrede for strategisk arbejdsmiljøuddannelse her

Tilmeld dig vores nyhedsbrev