Ta’ din arbejdsmiljøuddannelse, som e-learning

Arbejdsmiljøuddannelse - e-learning

Joblife giver dig nu mulighed for at tage arbejdsmiljøuddannelsen for nye arbejdsmiljørepræsentanter og – ledere, som e-learning.

Efter opstart med fysisk tilstedeværelse planlægger du selv, hvornår du afvikler resten af uddannelsen.

Uddannelsen starter med et ½-dagsseminar. På seminaret bliver du klædt på både fagligt, pædagogisk og teknisk, så du er rustet til at gennemføre resten af uddannelsen som e-learning.

Du har 3-7 uger til at gennemføre resten af uddannelsens 4 moduler med udgangspunkt i den individuelle aktivitetsplan, som du har med hjem fra ½-dagsseminaret.  Du skal regne med at bruge minimum 4 timer på at gennemføre hvert modul.

Til hvert modul får du:

  • En power point præsentation med speak, hvor underviseren gennemgår modulets emne.
  • En eller flere materialer om modulets emne fx film, lovtekst eller inspirationsmateriale.

 

For at bestå hvert modul skal du lave:

  • En opgave i din egen virksomhed ved at bruge et eller flere af de værktøjer, som du har fået.
  • En afrapportering til underviseren, der kort dokumenterer, at du har lavet opgaven.
  • En lille test, der viser, at du har forstået modulets emne.

 

Vi starter de første to uddannelser med ½ dags seminar:

  • oktober kl. 8.00-12.00, Sortemosevej 19, 3450 Allerød
  • oktober kl. 8.00 – 12.00, Jupitervej 1 6000 Kolding

Efter endt uddannelse vil du modtage et kursusbevis fra Joblife.

Du kan tilmelde dig uddannelserne her:
Allerød
Kolding

Hvis du har spørgsmål om e-learningsuddannelsen, er du velkommen til at kontakte Signe Ejersbo.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev