Titandioxid er kræftfremkaldende

– forbud og restriktioner som konsekvens heraf

Titandioxid

Titandioxid, som er et meget brugt farvestof i mange industrier, er blevet forbudt i fødevarer fra starten af 2022. Det har allerede i 2021 været underlagt restriktioner i bl.a. kemikalier og kosmetik.

 

Titandioxid er et naturligt forekommende mineral, som har været flittigt udbredt i industrien, som hvidt farvestof i bl.a. malinger, cement og fødevarer. Det er ofte blevet brugt til fødevarer, som skal være uigennemsigtige og i lightprodukter. Titandioxid har også en funktion i kosmetik og medicin som hhv. UV-filter og som beskyttelse af lysfølsomme aktivstoffer.

 

Grundet titandioxids egenskaber på pulverform (i nanostørrelse) har stoffet i en årrække været under mistanke for at være kræftfremkaldende ved indånding. I 2019 blev stoffet derfor klassificeret som ”mistænkt som kræftfremkaldende” ved indånding. Den nye skærpede klassificering og de medfølgende opdaterede mærkningskrav var gældende fra 1. oktober 2021. Både faste og flydende blandinger indeholdende titandioxid skal mærkes med farepåskrifter.

 

Du kan læse mere om de specifikke ændringer for klassificering og mærkning af titandioxid i ECHA’s guide.

 

Samtidig er en lignende lovændring også vedtaget i lovgivningen for kosmetikprodukter (kosmetikforordningen). Ændringen for titandioxid trådte også i kraft 1. oktober 2021. Heri fastsættes der maksimum koncentrationer for brug af titandioxid i visse produkttyper, mens det helt forbydes i andre.

 

Som fødevaretilsætningsstof er titandioxid (E171) ligeledes blevet revurderet af EU’s fødevareagentur (EFSA) som værende mistænkt som kræftfremkaldende. EU-kommissionen og medlemslandene er i oktober 2021 blevet enige om, at titandioxid skal forbydes som fødevaretilsætningsstof ved indgangen til 2022.

 

EU’s lægemiddelsagentur (EMA) har på opfordring fra EU-kommissionen i september 2021 afsluttet en undersøgelse af konsekvenserne, for medicinalbranchen, af et forbud af titandioxid som tilsætningsstof i lægemidler. Den videre beslutningsproces om titandioxids fremtid som lægemiddelsingrediens afventer pt. en afstemning i Europa parlamentet.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev