Udviklingsprojekt om psykologisk sikkerhed

– over 2 år med midler fra Velliv Foreningen

Velliv - Psykologisk sikkerhed

Høj grad af psykologisk sikkerhed er et væsentligt parameter i at forebygge udfordringer med den mentale sundhed samt fremme af trivsel og engagement.

Joblife a/s har sammen med 8 virksomheder fået midler fra Foreningen Velliv til at arbejde med virksomhedernes psykologiske sikkerhed, herunder at udvikle nye metoder og værktøjer.

Psykologisk sikkerhed er defineret som: troen på, at man ikke bliver ydmyget eller straffet, hvis man taler om egne eller andres fejl, stiller spørgsmål, drøfter uenigheder eller kommer med nye idéer.

Høj grad af psykologisk sikkerhed bidrager til at ændre fokus fra problemfokuseret til udviklende arbejdsmiljøindsats, der udover at forbedret arbejdsmiljøet, også bidrager til udvikling og innovation.

De positive effekter af psykologisk sikkerhed er dokumenteret i amerikansk forskning. Hos Joblife har vi arbejdet med emnet gennem de seneste par år. Vi har udviklet nogle få værktøjer og procesmetoder, og med denne bevilling har vi nu muligheden for at arbejde endnu mere i dybden med emnet, udvikle nye metoder og værktøjer samt forbedre den psykologiske sikkerhed på de medvirkende virksomheder.

Elementer i projektet er:

  • Udvikling af kortlægningsmetode.
  • Udvikling og afprøvning af metoder, værktøjer og processer.
  • Videndeling og erfaringsudveksling blandt de medvirkende virksomheder og det danske arbejdsmarked i øvrigt.

Virksomheder i projektet

De 8 virksomheder der er med i projektet er:

Virksomhederne er udvalgt så de tilsammen repræsenterer det private arbejdsmarked bredt, både branchemæssigt og geografisk.

Projektets mål er sammen med 8 virksomheder at udvikle og afprøve nye værktøjer og metoder samt forbedre den psykologiske sikkerhed. Resultatet og erfaringerne med projektet samles i et katalog, der gøres offentligt tilgængeligt, så hele det danske arbejdsmarked kan få glæde af det.

Idekataloget får følgende indhold:

  • Baggrund for emnet og katalogets tilblivelse.
  • Værktøjer, metoder og processer, med anbefalinger og opmærksomhedspunkter.
  • Cases fra de medvirkende virksomheder.

Projektperioden forløber fra starten af 2020 til udgangen af 2021.

Vi glæder os til at give de deltagende virksomheder værktøjer på hånden til at få styrket den psykologiske sikkerhed hos dem. Samtidig er det langsigtede perspektiv med et idekatalog, som hele det danske arbejdsmarked kan få glæde af, rigtig spændende.

Velliv Foreningen blev stiftet d. 6. august 2015. Foreningen havde ca. 340.000 medlemmer, som alle var kunder i Nordea Liv & Pension (i dag kaldet Velliv). Et af foreningens formål er at fremme god mental sundhed i Danmark gennem almennyttige uddelinger. Der kan bl.a. søges støtte til private arbejdspladser, der ønsker at arbejde med mental sundhed, herunder psykisk arbejdsmiljø.

Læs også om et projekt om konflikthåndtering støttet af Velliv Foreningen

Tilmeld dig vores nyhedsbrev