Fem vand- og spildevandsforsyninger forebygger konflikter ved uddannelse og Best Practice

Velliv - mental sundhed

Velliv Foreningen støtter projektet om mental sundhed, hvor forsyninger uddannes og samler erfaringer, ligesom de arbejder med psykologisk førstehjælp. Formidling af resultater og best practice sker bl.a. til branchen ved projektets afslutning.

Fem vand- og spildevandsforsyninger sætter i et projekt fokus på at forebygge mental nedslidning pga. konflikter gennem uddannelse og træning, ligesom der i projektet samles erfaringer og der udarbejdes en best practice til branchen.

Med midler til at fremme mental sundhed fra Velliv Foreningen vil Joblife bistå de fem forsyninger i et projekt med at håndtere konflikter, at forebygge konflikter og at arbejde med psykisk førstehjælp.

Medarbejdere på landets forsyninger oplever i øget grad, at der kan opstå konflikter med borgerne. Det kan fx ske, hvis der er behov for at grave en indkørsel eller et fortov op, og beboerne i området føler sig generede af arbejdet, eller hvis en borger er utilfreds med afregningen af forbruget.

Projektet skal forebygge frustrationer og ubehag, som ledere og medarbejdere på forsyningen kan opleve i forbindelse med kontakt med vrede og frustrerede borgere.

Dette sker gennem uddannelse i konfliktforebyggelse og håndtering af eventuelle konflikter. Desuden bliver forsyningerne uddannet i at håndtere eventuelle traumatiske hændelser på forsyningen.

De deltagende forsyninger i projektet er:

  • Billund Vand & Energi A/S
  • DIN Forsyning A/S
  • Frederiksberg Forsyning A/S
  • Svendborg Vand A/S
  • Sønderborg Forsyningsservice A/S

Aktiviteter i projektet

I projektet afholdes en opstartsworkshop med de deltagende forsyninger, hvor deres erfaringer i forhold til konflikter og eventuelle traumatiske hændelser afdækkes og deles blandt deltagerne.
Efterfølgende udarbejder konsulenter fra Joblife uddannelsesmaterialer i konfliktforebyggelse og håndtering til de enkelte forsyninger – samt gennemfører uddannelserne for medarbejderne på forsyningerne.
Deltagere på kurserne på forsyningerne er ledere, arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsvalgte samt et udsnit af øvrige medarbejdere, der er i direkte kontakt med borgerne, fx  kundeservice og driftsmedarbejdere. Der er plads til op til 20 deltagere på hvert kursus.

Ligeledes uddannes forsyningerne i psykisk førstehjælp og Joblife rådgiver forsyningerne i oprettelse af et psykisk beredskab på den enkelte forsyning.
Der afholdes videnscafeer hos Joblife, hvor de deltagende forsyninger mødes og erfaringsudveksler.
Inden projektet afsluttes, udarbejder Joblife en ”best practice” guide i forhold til konflikthåndtering samt psykisk beredskab for branchen, og projektet evalueres.

Guiden og erfaringer fra projektet vil blive delt til alle danske vand- og spildevandsforsyninger samt private virksomheder gennem arbejdsmiljønetværk, som Joblife faciliterer, både for branchen og for private virksomheder samt gennem oplæg på arrangementer, som afholdes i brancheforeningen DANVA.

Læs mere om projektet på Velliv Foreningens hjemmeside.

Velliv Foreningen støtter mental sundhed

Velliv Foreningen arbejder for, at flere mennesker udvikler og styrker deres mentale sundhed og hjælper andre til blive og forblive mentalt sunde og friske gennem hele livet. Dette gør de blandt andet ved at støtte projekter, der medvirker til en bedre trivsel og mental sundhed på det danske arbejdsmarked.

Mentale sundhedsudfordringer som stress, depression, angst og søvnløshed er gennem de seneste 50 år blevet et stigende problem for os alle sammen, og konsekvenserne er enorme for både den enkelte, familien, arbejdspladsen og samfundet.

Læs mere på midler til projekter om mental sundhed i Velliv Foreningen

Tilmeld dig vores nyhedsbrev