Vejen til den rette uddannelse

Året 2017 er skudt i gang. Det nye år er for mange virksomheder også startskuddet til at lave en årlig drøftelse i MED- og arbejdsmiljøorganisationerne. Hvilke mål og hvilke indsatser skal 2017 byde på? Den årlige drøftelse skal også indeholde en kompetenceudviklingsplan, så I kan nå frem til planlægningen af de uddannelsestilbud, I skal tilbyde arbejdsmiljøgrupperne.

Hvad er fokus i en årsplan?

Fokus i en årsplan tager ofte afsæt i evalueringen af forrige års mål og plan samt de mål, virksomheden sætter sig for 2017. Også de udfordringer, der fx er blevet synlige i APV’en, kan bidrage til planen. De tre prioriterede arbejdsmiljøområder i Danmark fylder for mange virksomheder meget, og derfor ser vi ofte, at virksomheder og organisationer koncentrerer sig om ulykkesforebyggelse, muskel-skeletbesvær og det psykiske arbejdsmiljø i årsplanerne.

Målret jeres uddannelser efter årsplanen

For at gennemføre årsplanerne er uddannelse af arbejdsmiljøorganisationen, forskellige typer ambassadører og ledelsen ofte et yderst vigtigt afsæt. De supplerede uddannelser, som skal tilbydes med 1½ dag hvert år – og 2 dage for nyuddannede i arbejdsmiljøgrupperne – kan blive gennemført som virksomhedsrettede kurser, hvor fordelen er, at I kan skrue individuelle uddannelser sammen med aktuelt indhold i forhold til jeres konkrete årsplan. Eller også kan de gennemføres ved at deltage i åbne uddannelser, som har emner, der passer til årsplanens indhold. Tager uddannelserne i jeres virksomhed udgangspunkt i årsplanen, vil I få det bedste resultat til gavn for jeres arbejdsmiljøindsats.

ALECTIA udbyder forskellige aktuelle uddannelser, som passer til både offentlige og private virksomheder.

Af kommende kurser kan vi nævne:
– Den alm. lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, hvor vi nu afholder den i Virum, Brønshøj, Ringsted, Næstved, Odense, Kolding, Aarhus og Herning og Aalborg
– Den alm. lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse på engelsk i Virum
– Den lovpligtige koordinatoruddannelse i Virum, Ringsted, Kolding, Aarhus, Herning og Aalborg
– Åben efteruddannelse af arbejdsmiljøkoordinatorer: ”Arbejdsmiljøkoordinator – bliv opdateret på viden!”, som holdes i Virum, Kolding og Århus.
– Åben supplerende uddannelse med plenumoplæg og 16 valgfrie workshops – Supp17 – så man kan sammensætte en uddannelse, der matcher behov fra kompetenceudviklingsplanen
– Åbne uddannelser af forskelligt indhold, som vi løbende udbyder og afholder. Følg med på vores hjemmeside.

Sluttelig holder vi målrettede virksomhedsuddannelser af forskellige karakter. Vi kan sammensætte dem helt efter jeres behov, så ledere, arbejdsmiljøgrupper, medarbejdere m.fl. bliver klædt rigtigt på til opgaven. Find inspiration på vores hjemmeside. Find bl.a. ”Arbejdsmiljørigtig mellemledelse”, hvor mellemlederne bliver rustet til at tage ansvar for arbejdsmiljøet og se fordelene heri. Vi målretter uddannelserne præcis til jeres behov.

Har I et konkret uddannelsesbehov, så kontakt os for en dialog
Læs mere på vores kursusside om alle uddannelserne.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev