Supplerende arbejdsmiljøuddannelse

Mulighed for supplerende uddannelse

Medlemmer af en arbejdsmiljøorganisation skal tilbydes supplerende uddannelser løbende, så de har kompetencerne på plads til at varetage deres opgaver i arbejdsmiljøgrupperne.

Arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere i grupperne skal årligt tilbydes 1½ dags supplerende uddannelse. Inden for det første år som medlem af arbejdsmiljøgrupperne skal man tilbydes to dages supplerende uddannelse.
Den enkelte person kan iflg. lovgivningen takke ned til tilbuddet.

Det er muligt at aftale, at medlemmer af grupperne kan samle en supplerende uddannelse på 3 dage indenfor en valgperiode på 2 år. Aftales dette, skal det i så fald dokumenteres.

Tilbuddet om supplerende uddannelse kan med stor fordel tage udgangspunkt i den kompetenceudviklingsplan, som arbejdsmiljøorganisationen skal lave for dens medlemmer. Og den plan kan med meget stor fordel igen tage udgangspunkt i den årlige arbejdsmiljødrøftelse, så tilbud om supplerende uddannelse understøtter den årsplan for arbejdsmiljøindsatsen det kommende år.

Nyuddannet AMO medlem

I det år, hvor den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er taget, skal du som AMO-medlem tilbydes 2 dages supplerende uddannelse.

Herefter er det de 1 ½ dags supplerende uddannelse pr. år.

Forskellige muligheder for supplerende uddannelser

Virksomhedens tilbud om supplerende uddannelse kan fx være i form af en uddannelse, der afholdes på virksomheden, hvis alle deltagerne i arbejdsmiljøorganisationen skal have samme uddannelse. Se mere om vores skræddersyede uddannelser.

Har deltagerne forskellige behov for faglig uddannelse, men gerne vil have en fælles uddannelsesdag, så tilbyder Joblife årligt en arbejdsmiljøuddannelsesdag, hvor man selv kan sammensætte dagen ved valg mellem en lang række workshop på dagen.
Se mere om vores supplerende uddannelsesdag SUPP her

 

Vi tilbyder hvert år en supplerende arbejdsmiljøuddannelsesdag, hvor du sammen med dine kolleger har mulighed for at blive klædt godt på til jeres arbejdsmiljøarbejde.