Verdensmålene sætter arbejdsmiljøindsatsen i perspektiv

De færreste virksomheder kobler arbejdsmiljøindsatsen sammen med FN’s verdensmål. Det er ærgerligt, for det giver et langt bredere perspektiv, når de to områder kobles sammen.

Mange danske virksomheder er allerede i gang med at opfylde og implementere FN’s verdensmål som en naturlig del af deres CSR-strategi. Men kun få virksomheder har fokus på arbejdsmiljø som en del af arbejdet med verdensmålene. Det er en skam, for fokus på verdensmålene kan styrke indsatsen på arbejdsmiljøområdet markant.

Verdensmål styrker arbejdsmiljøindsatsen

Hvis virksomheden arbejder eksplicit med FN’s verdensmål i forvejen, er koblingen til verdensmålene oplagt. Nogle af de verdensmål, der er oplagte at koble på arbejdsmiljøindsatsen, er:

    Sundhed & trivsel

    Anstændige jobs og økonomisk vækst

Sammen med virksomheden kan Joblife hjælpe med at formulere mål og indikatorer for arbejdsmiljøarbejdet med udgangspunkt i FN’s verdensmål og delmål. Det kan styrke retning og mål for indsatsen og skabe sammenhæng i arbejdsmiljøarbejdet.

Det er ikke alle FN’s mål og indikatorer, der er relevante for danske forhold, fx indikatoren om, at ’der skal træffes øjeblikkelige og effektive foranstaltninger for at udrydde tvangsarbejde, moderne slaveri og menneskehandel […]’. Hvis virksomheden udarbejder sine egne indikatorer, kan de bruges som rettesnor i arbejdet og give et fingerpeg om, hvorvidt virksomheden har nået sine mål

En større sammenhæng

Indsatsen med at tænke arbejdsmiljø og verdensmål sammen er oplagt for de virksomheder, der gerne vil se arbejdsmiljøindsatsen i en større sammenhæng.

“Når vi samtidig fokuserer på verdensmålene, er vi nødt til at tænke innovativt, og vi udfordrer såvel kunderne som os selv, fordi vi hele tiden er nødt til at overveje, om indsatsen på arbejdsmiljøområdet har negativ indflydelse på et af de andre verdensmål. Det er et spændende arbejde, for vi får koblet alle aspekter af virksomheden sammen og ser ikke kun isoleret på arbejdsmiljøindsatsen”, siger Per Tybjerg Aldrich.

Per Tybjerg Aldrich påpeger, at en kobling mellem FN’s verdensmål og arbejdsmiljø ikke kun er for de virksomheder, der arbejder med FN’s verdensmål i forvejen. At tænke arbejdsmiljø og verdensmål sammen kan også være startskuddet til at arbejde med FN’s verdensmål generelt i virksomheden og bidrage til en mere bæredygtig udvikling.

Hvad er SDG / FN verdensmål?

I 2015 vedtog verdens regeringsledere på FN-topmødet i New York en ambitiøs dagsorden med 17 konkrete verdensmål. De skal frem til 2030 sætte kursen mod en mere bæredygtig udvikling.

De 17 verdensmål kaldes også Sustainable Development Goals (SDG).

Tilmeld dig vores nyhedsbrev